Kolla dina växtskyddsmedel

Varje år påbörjas utfasning av flera produkter för bekämpning av insekter, ogräs och svamp. Har du koll på vilka av dina växtskyddsmedel du får fortsätta använda?

Inte bra att spara för länge i ladorna, varje år utfasas flera växtskyddsmedel.
Inte bra att spara för länge i ladorna, varje år utfasas flera växtskyddsmedel. FOTO: PER EMGARDSSON

Har du koll på vilka av dina växtskyddsmedel du får fortsätta använda? Varje år påbörjas utfasning av flera produkter för bekämpning av insekter, ogräs och svamp. Först bestäms till vilket datum ett medel är godkänt.

– Sedan vidtar en period, ofta omkring ett halvår, när medlet fortfarande får säljas och därefter ytterligare en period när det fortfarande får användas, säger Rikard Andersson, ogräsexpert på Jordbruksverkets växtskyddscentral i Alnarp.

Kemikalieinspektionen bestämmer

Vilka produkter som är godkända eller som ska dras in beslutas av Kemikalieinspektionen. Beslut och synpunkter från EU-kommissionen, EU-medlemsländer som är så kallade zonrapportörer samt Livsmedelsverket och Jordbruksverket är av avgörande betydelse för vilket beslut Kemikalieinspektionen tar.

Liv Åkerblom Espeby på Kemikalieinspektionen och Rikard Andersson, ogräsexpert på Växtskyddscentralen i Alnarp.
Liv Åkerblom Espeby på Kemikalieinspektionen och Rikard Andersson, ogräsexpert på Växtskyddscentralen i Alnarp.

Samma zon

– Utvärderingen av växtskyddsmedel fördelas i EU mellan medlemsländer inom samma geografiska zon, berättar Liv Åkerblom Espeby på Kemikalieinspektionens enhet för upplysning och utbildning.

– Det betyder för Sveriges del att Kemikalieinspektionens beslut om ett medel i en del fall grundas på riskvärdering av ansökan som i huvudsak gjorts av en annan medlemsstat inom Norra zonen. Just nu utvärderas till exempel vissa glyfosatprodukter av Danmark som zonrapportör.

Successiv process

I faktarutan nedan presenteras de preparat vars godkännande går ut under resten av 2019, men tänk på att en del produkter som redan är icke-godkända fortfarande kan finnas till försäljning och/eller fortfarande får användas. För att vara riktigt säker bör du kolla med Jordbruksverket eller Kemikalieinspektionen.

Utfasning inledd

För just ogräsbekämpning finns det i nuläget inga uppgifter om att produkter kommer att icke-godkännas under 2019, men utfasningen av en del produkter är inledd. Bland annat måste Monitor användas upp under våren. Aktuell information finns hos Kemikalieinspektionen.

Hur ska man göra om man till slut har kvar av en produkt som inte längre får användas?

– När ett växtskyddsmedel återkallas ger Kemikalieinspektionen dels en kortare anståndsperiod för överlåtelse, dels en oftast längre anståndsperiod för att använda, lagra och bortskaffa medlet. ”Bortskaffa” innebär att medlet ska lämnas till destruktion godkänd för farligt avfall. Naturvårdsverket vägleder om avfallsreglerna (länk), säger Liv Åkerblom Espeby på Kemikalieinspektionen.

Exempel på växtskyddsmedel som löper ut 2019 och 2020

Här är ett par av de växtskyddsmedel som löper ut i år och under 2020.

Svamp och insektspreparat

Reg.nr. Produktnamn Sista dag för användning Registreras om eller försvinner

4902 Armure 2020-03-19 Försvinner

5032 Barclay Bolt XL 2020-03-19 Försvinner

5460 Plenum 2020-01-30 Försvinner

3572 Tilt 250 EC 2020-03-19 Försvinner

4219 Amistar 2020-03-31 Registreras om med annat nummer

5115 Avaunt 2019-10-31 Registreras om med annat nummer

Ogräsmedel

Reg.nr. Produktnamn Sista dag för användning Registreras om eller försvinner

4404 Ally Class 50 WG 2019-10-31 Försvinner

5005 Barclay D-quat 2020-02-04 Försvinner

5006 Diqua 2020-02-04 Försvinner

5057 CDQ SX 2019-10-31 Registreras om med annat nummer

4956 Express 50 SX 2019-10-31 Registreras om med annat nummer

Se hela den detaljerade listan samt eventuella uppdateringar på Jordbruksverkets hemsida. Mer information finns också hos Kemikalieinspektionen.

Se hela den detaljerade listan från Jordbruksverket: Bekämpningsrekommendationer, svampar och insekter 2019

Mer information finns också hos Kemikalieinspektionen.