Kommunens agerande förbryllar erfaren miljöjurist

Kraftverksägaren Stefan Åkerlund vann en nästan fullständig seger när miljödomstolen gav verksamheten i Vade tillstånd för fortsatt verksamhet.

Stefan Åkerlund driver vattenkraftverk i Harmångersån och har nu fått miljötillstånd för verksamheten.
Stefan Åkerlund driver vattenkraftverk i Harmångersån och har nu fått miljötillstånd för verksamheten. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Stefan Åkerlund och hans kraftverk i Harmångersån har hamnat i kläm på grund av Nordanstigs kommun och dess arbete för fria vattenvägar med syfte att attrahera sportfiskare och stärka kommunens dåliga ekonomi.

– Detta borde vi ha kunnat lösa i samförstånd men det var kommunen som drog i gång hela processen med sina förelägganden om olika åtgärder, säger Stefan Åkerlund.

Kostat 1 miljon hittills

I stället valde han att självmant ansöka om ett miljötillstånd och han har lagt runt 1 miljon kronor på miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning och juridisk hjälp.

Nyligen kom domen från miljödomstolen i Östersund som nästan fullt ut godtog de villkor för verksamheten som Stefan Åkerlund hade föreslagit. I domen konstateras att verksamheten från 1700-talet utifrån nya bestämmelser i Miljöbalken ska lagligförklaras.

För tidigt att pusta ut

– Det var lite som att 2,5 år av ångest släppte. Samtidigt är det för tidigt att pusta ut eftersom jag inte vet om kommunen tänker driva det vidare, säger Stefan Åkerlund.

För till skillnad från i de flesta liknande mål har han inte haft länsstyrelsen utan kommunen som sin främsta motpart. Det är något som hans juridiska ombud, advokat Agnes Larfeldt Alvén, har reagerat på.

Ovanligt agerande av kommunen

– Det är ganska ovanligt att en kommun driver en sådan här fråga så starkt. Enligt min mening har man också tagit upp invändningar som inte ligger på en kommun att göra, säger Agnes Larfeldt Alvén.

Hon syftar bland annat på den kostnadsutredning som kommunen beställt av ett konsultföretag och som gör gällande att det skulle kosta 13,5 miljoner kronor att göra de fiskvägar som konsulten anser vara nödvändiga.

Slapp betala fiskeavgift

Kommunen har också varit emot att Stefan Åkerlund skulle få tvångsrätt för att få tillträde till den mark tillhörande en samfällighet där omlöpet ska byggas, något som domstolen nu har godkänt.

Nordanstigs kommun drev utan framgång krav på att verksamheten skulle åläggas en fiskeavgift och att Stefan Åkerlund måste redogöra för förhållanden som skulle uppstå om dammen rivs ut.

Ska göra jobbet själv

Det omlöp som domstolen nu beslutat om räknar Stefan Åkerlund med att bygga själv till en kostnad på 600 000 kronor, arbets- och maskinkostnader oräknade. Han ska även sätta in ett nytt fingaller.

– Nu kommer jag inte att tappa produktion i någon nämnvärd utsträckning. I framtiden finns det möjlighet att fördubbla produktionen om jag investerar i ny utrustning, säger Stefan Åkerlund.

Kommunen har till och med den 11 juli på sig att överklaga. Det är inte säkert att överdomstolen tar upp målet eftersom det först krävs prövningstillstånd.