Konfiskation av skog utan ersättning strider mot grundlagen

Det är dags att vi sätter fokus på äganderätten och vad den innebär, skriver lantbrukaren Börje Berntsson, i ett debattinlägg.

[stor]
[stor] FOTO: ISTOCK

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Äganderätten är en grundläggande mänsklig rättighet. Det är därför den är inskriven i grundlagen. Och det är därför den har funnits med i de flesta deklarationer om mänskliga rättigheter sedan amerikanska och franska revolutionerna.

Nu berättas det att en advokatfiskal på Kammarkollegiet har räknat ut att om staten förklarar en skog som särskilt värdefull, och vill skydda den, då blir träden som växer i skogen värdelösa. Och då behöver staten inte betala markägaren någon ersättning.

En politiker ryter nu till och kallar detta för vad det är. ”Kommunistfasoner”.

Helena Lindahl, centerpartist från Västerbotten, har fått en otrolig uppmärksamhet för sitt inslag på sociala medier. 353 000 har tittat på hennes inslag, som har delats 6 544 gånger. Hon har blivit intervjuad av TV 4 Nyheterna.

Av detta kan man dra slutsatsen att det är fler som är intresserade av den här frågan än advokatfiskalen kanske hade tänkt sig.

Frågan om staten kan ta skog utan att ersätta markägaren har därmed hamnat i fokus.

Liknande problem ser vi inom vattenförvaltningen där ett lagförslag ligger som kan innebära att gårdar tvingas ompröva sin verksamhet, och ägare till kvarnar och sågar på landet kan tvingas lägga ner och riva sina anläggningar utan att få ersättning.

Lägg till detta att naturvårdsverket nu ska göra en landskapsplanering. Det statliga verket skall börja bestämma över verksamheter på landsbygden. Ett slags stadsplanering på landet.

Vi som bor på landet är påhoppade från alla håll.

Det är dags att vi sätter fokus på äganderätten och vad den innebär. Fortsätter detta har den snart inget innehåll längre.

Samma tjänstemän på Kammarkollegiet som tidigare arbetat frenetiskt för att lägga ner den småskaliga vattenkraften, har man nu släppt lös i skogen. Där arbetar de för att konfiskera tusentals hektar privat skog, utan att ägarna får någon ersättning. Detta är inte förenligt med ett demokratiskt och fritt samhälle.

Det har heller inget stöd i våra folkvalda församlingar. Återigen en kampanj som saknar demokratisk förankring.

Jag håller med Helena Lindahl om att detta är kommunistfasoner.

Konfiskation utan ersättning hör inte hemma i en västerländsk rättsstat där skyddet för rätten att äga och bruka det man äger är inskrivet i grundlagen.

Det är en gåta hur regering och riksdag kan låta dessa krafter härja fritt på några av våra myndigheter. Roten till det onda är en liten klick radikala miljöaktivister, varav en del är jurister med rötter i den så kallade Uppsalaskolan. De har lyckats skaffa sig ett stort inflytande på några av våra myndigheter. Och deras makt sträcker sig ända in i regeringskansliet.

Ska vi ha ett demokratiskt samhälle i Sverige?

Eller ska vi ha en tjänstemannadiktatur? Med all makt till tjänstemän som inte respekterar grundläggande demokratiska rättigheter?

Det är frågan.

Denna detaljstyrning av allt som händer på landet hotar att ta kål på all initiativkraft. Glädjen att äga och bruka sin egendom reduceras av ett ständigt processande mot aktivistiska tjänstemän.

Nu är det hög tid för politikerna att gripa in och återta makten över riket.

Börje Berntsson

Lantbrukare