Konkurrensverket granskar Arlas förvärv

Konkurrensverket har beslutat att göra en närmare granskning av Arlas förvärv av Gefleortens mejeri. Parterna kan få vänta till november för besked om det blir grönt eller rött ljus för affären.

FOTO: FRIDA JONSON

Gefleortens inledde sökandet efter en samarbetspartner i början av 2017. Under föreningsstämman i maj beslutades om att inleda förhandlingar med Arla Foods. Motivet är att rådande konkurrens gör det svårt för ett mejeri av Gefleortens storlek att på sikt klara sig på egen hand.

Den 30 juni tog Konkurrensverket emot en anmälan om Arla Foods förvärv av ensam kontroll av Gefleortens verksamhet.

Ytterligare utredning krävs

Verket konstaterar nu att det krävs ytterligare utredning och en analys av de effekter som koncentrationen kan komma att ge upphov till för att kunna ta slutlig ställning till företagskoncentrationen. Därför genomförs en så kallad särskild undersökning. Senast den 3 november ska Konkurrensverket fatta beslut i ärendet.

Thomas Lundgren, ordförande i Gefleortens mejeriförening, betecknar den förlängda granskningen som väntad.

För kort tidfrist

”Tidsfristen för den inledande utredningen är enligt lagen satt till 25 arbetsdagar. Det var därför inte rimligt att tro att verket skulle hinna göra en färdig konsekvensanalys på den korta tiden”, säger han i en kommentar.

”För oss är det viktigt att vi dels arbetar på som vanligt med den dagliga verksamheten, dels fortsätter de interna förberedelserna för det planerade samgående med Arla Foods som vi är övertygade om är det bästa alternativet på lång sikt för både våra medlemmar och mejeriet.”

LÄS MER: Gefleortens och Arla överens om samgående

LÄS MER: Arla höjer mjölkpriset

LÄS MER: Gefleortens höjer mjölkpriset