Konsumenter kan stötta bönderna när torkan slår hårt

Prognosen visar att skördarna kommer att minska med 20 procent i år. Grödor torkar bort, det blir brist på foder och ägarna kan därför tvingas slakta sina djur i förtid. Nu uppmanar branschen konsumenter att köpa svenskt kött för att dra sitt strå till stacken.

LRF samarbetar med livsmedelsbranschen för att få konsumenterna att köpa mer svensk kött under den långvariga torkan.
LRF samarbetar med livsmedelsbranschen för att få konsumenterna att köpa mer svensk kött under den långvariga torkan. FOTO: FRIDA JONSON

Samarbete och samverkan är viktigt för att lösa foderbristen och LRF försöker stötta sina medlemmar med hjälp av olika insatser. Organisationen samlade nyligen ledande representanter för näringsdepartementet, Jordbruksverket och livsmedelsbranschen för att diskutera nödläget.

Vill väcka konsumenterna

Viktoria Östlund på LRF säger att de jobbar på bred front med information för att tillsammans lösa krisen på bästa sätt.

– Allmänheten har ett stort förtroende för bönderna och vi producerar bland annat en infofilm tillsammans med Svenskt kött riktad till allmänheten för att visa hur torkan, foderbrist och slakt hänger ihop, och vikten av att köpa svenskt kött. Vi vill belysa helhetsperspektivet och väcka konsumenttanken.

Läs mer: LRF efterlyser stöd från EU:s krisfond

"Kommer inte slakta mer"

Det finns en stor oro hos köttbönderna att behöva slakta djur på grund av foderbrist. Inköpschefen Paul Robertsson på slakteriföretaget KLS Ugglarps säger till P4 Kalmar att bönderna bokar slakttider i mycket större omfattning än normalt men att inga djur än så länge skickats till slakt på grund av torkan.

– Slakterierna måste förhålla sig till tillgång och efterfrågan och vi kommer inte att slakta mer i någon större utsträckning. Ska det slaktas fler djur än planerat måste det också säljas mer svenskt kött.

Om torkan fortsätter kan värsta scenariot bli att bönder tvingas avliva djur och betala för att få djuren hämtade av Svensk lantbrukstjänst.

Läs mer: Kritiskt för de odlare som saknar bevattning

"Handeln måste hjälpa till"

Hans Bax affärsområdeschef på Axfood menar att handeln har möjlighet att styra försäljningen och att det är viktigt att påverka.

– Så här pass allvarlig situation har jag inte upplevt tidigare. Handeln måste hjälpa till efter bästa förmåga och vi kan och ska påverka. För en månad sedan startade vi en dialog med slakterierna och de ska återkomma med en marknadsbeskrivning och vad det finns för möjligheter. Vi har en bra satsning på svenskt kött och kommer att jobba med marknadsföring och kampanjer både i butik och i utskick.

Läs mer: Experten: "Ingen anledning till panik"