Kooperativa företag med en tydligare profil

Det är roligt att höra hur Södras nye medlemschef Henrik Andersson, med en lång karriär inom Ikea, talar om styrkan i det kooperativa företaget, skriver Pär Fornling.

Det var i högsta grad Södra som bidrog till att förändra kooperationen till en ny tid.
Det var i högsta grad Södra som bidrog till att förändra kooperationen till en ny tid.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Det är befriande att höra företrädare för skogsägarföreningar tala entusiastiskt om medlemsdemokrati och fördelarna med det kooperativa företaget.

Vi har förstås, på goda grunder, hört mycket om föreningens fördelar, men det finns en kluven inställning till begreppet kooperation. En del tycker det låter lite gammeldags. Vi har varit på många möten om hur man ska nå ut till den nya tidens skogsägare. Det har ofta landat i fullt fokus mot ett marknadsmässigt erbjudande. Det är förstås viktigt, men det hindrar inte att kooperationens grundläggande värderingar med medlemsdemokrati och samverkan tilltalar unga nya skogsägare. Det skrämmer inte bort någon. Tvärtom.

Annat var det förstås för några årtionden sedan. Då var det en given fråga på varje möte inom lantbrukskooperationen. I LRF-huset fanns en hel avdelning med experter som vände och vred på frågor om ränta på insatser, likabehandling och rösträtt. Det blev lite för mycket navelskåderi, men sedan tystnade den ideologiska debatten.

När LRF-ordföranden Bo Dockered uppvaktade Urban Bäckström på Finansdepartementet om vikten av att Landshypoteket drevs kooperativt hettade det till. Bäckström undrade "vad det var för jävla Konsumlösning, nu när Berlinmuren fallit..."

Historien kan illustrera en då ganska utbredd inställning till företagsformen. Debatten kom ofta att handla om bolagisering i stället för att utveckla det man redan hade.

Det var i högsta grad Södra, och dess ordförande Lars-Eric Åström, som bidrog till att förändra kooperationen till en ny tid. Och det är i hög grad skogen som hållit kvar vid företagsformen. Den lever och förtjänar att lyftas fram.

Därför är det roligt att höra hur Södras nye medlemschef Henrik Andersson, med en lång karriär inom Ikea, talar om styrkan i det kooperativa företaget. Om hur den kooperativa delen (medlemmarna) ska stärka den operativa delen (industrin) genom demokratiska processer. Han gör det i podden Södragården. Där talar också Håkan Larsson, projektledare för Södras strategi för kooperativa frågor, om att tydliggöra den kooperativa strategin och om att utveckla ägardialogen.

Det är bra. Föreningarna har all anledning att förstärka den egna profilen och visa att de är något annat än ett skogsbolag. Det är förstås inget fel på bolagen, och väldigt många frågor är gemensamma, men grunden verksamheten vilar på är annorlunda. Inget behöver vara bättre eller sämre, men de är olika. Det är bra med olika alternativ och det är klokt att tydliggöra skillnaderna och ta vara på företagsformens möjligheter i en ny tid.

LÄS MER: Extrem uppgång bäddar för höjda timmerpriser

LÄS MER: Gärna kooperativ debatt – men glöm inte rötterna