Kortare tidsfrist än önskat för kartläggning av skogsskydd

Skogsstyrelsen, SLU och Naturvårdsverket, som på uppdrag av regeringen håller på att kartlägga Sveriges skogsskydd, ville ha ytterligare sex månader på sig för uppdraget. Men regeringen beviljar bara två månader.

Jennie Nilsson.
Jennie Nilsson. FOTO: STEFAN LINDBLOM

Beskedet offentliggjordes av regeringen på torsdagen.

I slutet av april sa projektledaren Bo Hultgren, Skogsstyrelsen, till Land Skogsbruk att regeringsuppdraget från i höstas skulle redovisas senast den 30 april. Samtidigt berättade han att projektgruppen bad regeringen om uppskov med avrapporteringen till den 31 oktober i år.

– Arbetet är mer komplicerat än vi trodde, sa Bo Hultgren.

Får två månader

Nu har regeringen fattat beslut om att ny tid för redovisning blir den 28 juni 2019. Tidsfristen blir alltså bara två månader jämfört med önskade sex månader.

I ett pressmeddelande uppger regeringen vidare att även Statistiska centralbyrån (SCB), på grund av arbetets komplexitet och ambitionen att nå ställda kvalitetskrav, ska omfattas av uppdraget.

Kunskapsunderlag

”Regeringen betonar betydelsen av aktuella, tillförlitliga och lättillgängliga kunskapsunderlag för att kunna sätta mål och genomföra miljö- och skogspolitiken. För en transparent och jämförbar återrapportering till riksdagen av exempelvis Levande skogar behövs ökad kunskap och samsyn över vilka arealer skogsmark som är undantagna frivilligt eller formellt och vilka arealer som bidrar till målet”, skriver regeringen.

”Ytterligare tid”

– Regeringens mål är att skydd av skog för biologisk mångfald ska ske kostnadseffektivt och att rätt områden skyddas. Vi måste veta vad vi vill skydda och vad man har skyddat. För det krävs en transparant och jämförbar uppföljning. Det är mot bakgrund av detta behov som SCB fortsättningsvis ska ingå i uppdraget och som myndigheterna ges ytterligare tid för uppdragets genomförande, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i pressmeddelandet.

I ett mejl till Land Skogsbruk förklarar Hanna Alexandersson, pressekreterare hos Jennie Nilsson, varför det blev två månader i stället för de önskade sex månaderna:

"Motivet att inte tillmötesgå hela den begärda förlängningen grundar sig i att regeringen ser ett behov av att kunna använda resultatet från uppdraget inför den årliga budgetprocessen."

Skogsstyrelsens Bo Hultgren är trots allt nöjd med den tilldelade tidsfristen:

– Det är bra att vi får en förlängning, vi är nu trygga med att vi uppfyller uppdragets krav även om vi inte hinner ta fram all information som vi skulle vilja, säger han.

LÄS MER: Svårt skapa statistik över skyddad skog