Kostnadskrisen är här och nu SD

Medan Centerpartiet agerar på jordbrukets kostnadskris här och nu väljer bland andra Sverigedemokraterna att avvakta. Det är en olycklig strategi, tycker Daniel Bäckström(C) och Martin Ådahl(C).

Vilka är egentligen Sverigedemokraternas ambitioner med svenskt jordbruk, undrar Martin Ådahl och Daniel Bäckström.
Vilka är egentligen Sverigedemokraternas ambitioner med svenskt jordbruk, undrar Martin Ådahl och Daniel Bäckström.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Varför är regeringens ambition för jordbruket så låg? Det frågar sig riksdagsledamöterna Staffan Eklöf och Martin Kinnunen (SD) i en debattartikel i Land lantbruk. Centerpartiet instämmer i frågan, men vi anser att den även kan ställas till Sverigedemokraterna. Vilka är egentligen Sverigedemokraternas ambitioner med svenskt jordbruk?

När Sverigedemokraterna fick möjlighet att påverka förutsättningarna för jordbruket i skarpt läge i samband med att partiet förhandlade sin höstbudget med Moderaterna och Kristdemokraterna i höstas, då blev resultatet 400 miljoner kronor i neddragningar inom utgiftsområdet areella näringar, landsbygd och livsmedel. Inga av de satsningar som partiet har för vana lyfta i landsbygdssammanhang fanns med i det gemensamma förslaget.

Eklöf och Kinnunen skriver att den svenska CAP-budgeten måste höjas med en miljard kronor senast från nästa år. Det är positivt att partiet anser det, men varför vänta så länge? Har Sverigedemokraterna missat att det pågår en kostnadskris för svenskt jordbruk här och nu? När kostnaderna för diesel, el, foder och gödsel skenar och situationen beskrivs som den svåraste någonsin, då duger det inte att som Sverigedemokraterna gör, hänvisa till stöd som Jordbruksverket – i bästa fall – kan börja betala ut i oktober 2023.

Centerpartiet har sedan i höstas drivit frågan om en nödmiljard till svenskt jordbruk. Vi ser behovet av åtgärder på kort sikt och tack vare våra påtryckningar i finansutskottet, verkar det som att det finns förutsättningar för att nödmiljarden ska kunna bli verklighet.

Nyligen presenterade Centerpartiet dessutom ytterligare förslag för hur vi vill stärka jordbruksföretagens ekonomi på kort sikt. Utöver den stödmiljard som för närvarande diskuteras i finansutskottet föreslår vi sänkt skatt på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten samt fördubblad dieselnedsättning för jordbruket. Enbart dessa satsningar uppgår till 3,5 miljarder kronor 2022 och skulle vara en viktig vitamininjektion för att undvika att marker måste läggas i träda eller gårdar bommas igen.

Medan Centerpartiet agerar på jordbrukets kostnadskris här och nu väljer regeringen, Sverigedemokraterna och övriga partier att avvakta. Det är en olycklig strategi som riskerar stå den svenska livsmedelsproduktionen dyrt.

Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson (C)

Martin Ådahl, ekonomiskpolitisk talesperson (C)

LÄS MER: Lantbruksväljarna känner sig bortglömda

LÄS MER: Politisk kohandel väntar i riksdagen