Så ska köttbranschen vinna matchen

Det krävs en mycket mer offensiv hållning från köttbranschen i bemötandet av påståenden om köttproduktionen och klimatet. Det var ett av huvudbudskapen under årets Köttriksdag.

Jan Forssell omvaldes till ordförande under Sveriges Nötköttsproducenters årsstämma.
Jan Forssell omvaldes till ordförande under Sveriges Nötköttsproducenters årsstämma. FOTO: JOHAN SEDENIUS

Den arrangerades i Eskilstuna av Södermanlands nötköttsföretagare och avslutades i helgen. "Nötkött mot högre höjder”, var temat.

Under stämman för Sveriges Nötköttsproducenter omvaldes ordförande Jan Forssell. I sitt tal till deltagarna underströk han än en gång nödvändigheten av att de senare leden i livsmedelskedjan förstår producenternas behov av kostnadstäckning efter sommarens extrema värme och torka.

Vill ha mer betalt

Uppskjutna investeringar, pressad likviditet och dämpad tillväxt är effekter av sommaren som kommer att bestå länge.

– Priserna måste upp omgående. Det behövs mer pengar från marknaden. Det är viktigt att vi kan förse marknaden med kött kommande år och för det krävs långsiktighet.

Jan Forssell konstaterade att köttnäringen är föremål för ett växande intresse från mediernas sida. Han liknade debatten om kött och klimat vid en fotbollsmatch.

Effekterna av sommarens extremväder och mediernas ökande intresse för köttnäringen, var ett par teman under Köttriksdagen i Eskilstuna.
Effekterna av sommarens extremväder och mediernas ökande intresse för köttnäringen, var ett par teman under Köttriksdagen i Eskilstuna. FOTO: JOHAN SEDENIUS

Måste göra mål

– Det andra laget är i vårt straffområde hela tiden och bombarderar oss med skott. Vi räddar så gott vi kan, men nu måste vi över på andra planhalvan och göra mål. Det här är den viktigaste frågan vi har, sade Jan Forssell.

En del i offensiven är utbildning av representanter för näringen i syfte att nyansera debatten och sprida korrekta faktauppgifter, framhöll han.

Köttriksdag i Eskilstuna 2018.
Köttriksdag i Eskilstuna 2018. FOTO: JOHAN SEDENIUS

Nya i styrelsen

Stämman beslutade att utöka antalet ledamöter i styrelsen från sju till åtta. Till nya ledamöter valdes Ove Konradsson, Falköping, som bland mycket annat har varit VD för Skövde Slakteri i flera perioder samt mjölkproducenten Anna Samuelsson i Skeppshult, Gislaveds kommun.

Som resultat av en motion från Skaraborgs nötköttsproducenter om systematisk bevakning av offentliga upphandlingar beslutade stämman vidare att det ska tas fram ett arbetsmaterial som förklarar hur den processen går till. Allt i syfte att öka försäljningen av svenskt kött.