Kraftsamling kring vilt

Det finns en högljudd grupp i samhällsdebatten som inte tror, eller inte tycker, att vi som människor ska leva av naturen. De tycker att naturen ska vara orörd. Det finns ingen förståelse för att det ofta är människans hand, ofta en bondes hand, som skapat de naturresurser som är värda att bevara.

Höstråg, officiellt försök inom Sverigeförsöken, som fick kasseras innan skörd på grund av vildsvinsskador.
Höstråg, officiellt försök inom Sverigeförsöken, som fick kasseras innan skörd på grund av vildsvinsskador. FOTO: KRISTOFFER GUSTAFSSON

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

En orörd natur kan leda till en oönskad utveckling. Det ser vi på viltstammarna, som när de får härja fritt, orsakar stor skada, frustration och uppgivenhet.

Var femte motion till LRFs riksförbundsstämma de senaste åren har handlat om vilt. Våra medlemmar har problem med dov- och kronhjort som betar i odlingsmarkerna och skadar skogsplanteringar. Trycket från älgstammen är för stort. Vildsvinen bökar upp grödor helt okontrollerat. Gäss, tranor och sångsvanar orsakar svåra betesskador. Vargens utbredning ökar och djurägare får sina tamdjur attackerade. Bönder lägger ner eller tvingas välja grödor som viltet ratar.

Den politiska situationen kring vilt är tillsynes hopplös. Lagstiftningen är tandlös. I vissa fall beviljar inte länsstyrelserna skyddsjakt i tid och i andra fall följer myndigheterna inte regelverken. Politiker vill inte ta i frågan utan tycker att bönderna och jägarna ska hantera frågan själva. Men lantbrukare och jägare kommer inte att lösa problemet själva och vi kommer inte äta oss ur vildsvinsproblematiken. Vi behöver att politikerna kraftfullt kliver in.

Vi kan konstatera att den riksdagsmajoritet som 1987 beslutade att vildsvin ska vara en del av den svenska faunan gjorde ett fatalt misstag. Det misstaget får våra medlemmar betala för och frustrationen är enorm.

LRF har mobiliserat i viltfrågan. Vilt är ett av de fem områden som vi kraftsamlar vår organisation kring, för att på alla nivåer och i alla regioner få till en förändring och minska viltskadorna.

Ett konkret exempel är att mäta viltskadorna för att visa hur stora betesskadorna är på åkrarna och vad det kostar den enskilde lantbrukaren. Första mätningen visade en skillnad mellan mätrutan och kontrollrutan på över 30 procent. Det är värre än befarat. Fler mätningar kommer att ske under året så att vi svart på vitt kan visa vad en för stor viltstam orsakar för skador för lantbruket. Vill du sätta upp en mätstation på din mark, hör av dig till din region.

LRFs ståndpunkt är väldigt klar: Vi behöver tydliga politiska mål om att kraftigt minska viltskadorna inom jord- och skogsbruket och det måste tillsättas en ny jaktlagsutredning.

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande

LÄS MER: Viltet får inte äventyra matproduktionen

LÄS MER: ”Visa att LRF står på böndernas sida och sätt ned foten mot vildsvinen”