Kristina Yngwe (C): Rimligt säga ja till avverkningsnivå

Kristina Yngwe (C), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, tycker att det under rådande omständigheter var det enda rimliga av Miljö- och jordbruksutskott att säga ja till regeringens förslag till referensnivån för avverkning.

Kristina Yngwe (C) skulle också vilja se en högre referensnivå för avverkning, men tror att ett krav om det skulle kunna straffa sig hos EU-kommissionen.
Kristina Yngwe (C) skulle också vilja se en högre referensnivå för avverkning, men tror att ett krav om det skulle kunna straffa sig hos EU-kommissionen. FOTO: EMMA LARSSON

– Vi säger ja till regeringens förslag till referensnivå för avverkning som en preliminär nivå men med krav på ytterligare beräkningar för en eventuell uppjustering av referensnivån efter nyår. Att kräva en högre procent skulle sannolikt straffa sig hos EU-kommissionen, säger Kristina Yngwe.

Underlag från SLU

John Widegren (M) säger att han är besviken på Centerpartiet för att man inte var beredd att driva en högre avverkningsnivå. Men Kristina Yngwe förklarar att det underlag som man nu har fått från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, ger möjlighet inte bara att få en avverkningsnivå på 92 procent utan även att göra en teknisk justering.

– Om vi skulle kräva en högre procentsiffra finns risken att EU-kommissionen i stället skulle sänka den så att vi hamnar ännu lägre än 92 procent. John Widegren säger att Moderaterna föreslog en referensnivå på 96 procent, men det var en siffra som inte nämndes på gårdagens utskottssammanträde, säger Kristina Yngwe.

Majoriteten bakom

Referensnivån var först uppe på utskottssammanträdet i torsdags. I tisdags återupptogs sammanträdet och då hade Centerpartiet en skrivelse där man hade flera frågor kring rapportens beräkningar som man vill ha svar på av regeringen. Den skrivelsen ställde sig samtliga partier utom Vänsterpartiet sig bakom.

Det man vill att regeringen uppdrar åt SLU att göra är bland annat en referenskörning utan klimateffekter inklusive en känslighets- analys på hur klimatmodellen påverkar tillväxten och förrådsuppbyggnaden. Stormmoduleringar vill man också ska genomföras.

Regelverk ses över

– Om referensnivån skulle kunna justeras upp något så är det bra. Regeringen ska återrapportera till utskottet så fort som möjligt efter årsskiftet tillsammans med en bedömning av huruvida det är möjligt att rapportera resultatet som en teknisk justering till EU-kommissionen, säger Kristina Yngwe.

EU-kommissionen har nyligen meddelat att regelverket ska ses över senast juni 2021.

– Fram till dess har regeringen uppdraget att fortsätta att arbeta för att hitta metoder som gör att Sverige kan fortsätta med sitt hållbara skogsbruk, säger Kristina Yngwe.

LÄS MER: Utskottet sa ja till referensnivå för avverkning