Kritiserade aktörerna kommenterar Lantbrukspodden

Land Lantbruk har varit i kontakt med de aktörer som kritiseras i veckans avsnitt av Lantbrukspodden. Samtliga avböjer intervjuer och väljer i stället att kommentera skriftligen. Läs svaren från Eon, Max och Kronfågel här.

Karin Rosell, marknadschef på Eon Sverige AB:

– Under våren 2019 gjorde Eon en webbserie om hållbarhet och klimat, där flera svenska och internationella experter deltog. Det handlade om att kommunicera en positiv bild av att vi tillsammans kan stoppa klimatförändringarna genom att göra små förändringar i vardagen, men även om att ny teknik och innovation gör det möjligt. Webbserien finns att se.

I samband med webbserien gjorde vi ett antal nativeartiklar, med tips på vad man själv kan göra för att leva mer hållbart. Ett av ett tiotal tips var att minska sin köttkonsumtion.

Detta var en liten del av helheten och vi tog bort det efter en dialog med LRF kring fördelarna med närproducerad mat.

Marita Wengelin, PR-chef på Max Hamburgare:

– Jag vill börja med att förtydliga syftet med den veganmärkning vi hade för avsikt att införa, men som vi avstod från. Detta för att kommentera artiklarna som berör Djurens rätt.

För snart ett år sedan aktualiserades denna debatt i samband med att Max ville sätta en märkning på de produkter vi har på menyn som är helt växtbaserade/veganska. Bakgrunden till det behovet var att vi tidigare var återhållsamma med att säga att vissa produkter var helt växtbaserade/veganska, då de i våra kök tillagas på samma sätt som lakto-ovo-vegetariska produkter.

Efter genomlysning av våra varor och vår produktion fick vi en tydlighet kring vilka produkter som kunde märkas som veganska. Det vill säga, syftet med veganmärkningen var endast att vara trygga med att vägleda våra gäster vilka produkter som var helt växtbaserade/veganska. Djurens rätt hade sådan märkning som även andra livsmedelsproducenter och restauranger använt sig av. Det var endast veganmärkningen som det tänkta samarbetet med Djurens rätt omfattade.

Vi avstod från att införa veganmärkningen, då opinionen blev stark just för att det var Djurens rätt som organisation som låg bakom veganmärkningen.

Vi har kampanjat för mer grönt, av klimatskäl. Vi har sedan 2017 kommunicerat att vi strävar mot att öka andelen sålda måltider som består av vego, kyckling och fisk - att år 2022 är målet att varannan burgare ska vara av nötkött och varannan burgare med vego, kyckling eller fisk.

Vi är stolta över våra burgare av nötkött likväl som vi är stolta över alla övriga måltider på menyn. Max är den enda rikstäckande burgarkedjan som bara serverar svenskt nötkött, kyckling och bacon. Det kostar oss i dag cirka 30 procent mer än att köpa kött från EU (mellan 40-50 miljoner kronor mer per år). Vi ser det som en bra investering, för svenska bönder gör ett bra jobb för att se till att svenskt nötkött håller en hög kvalitet, har en relativt låg klimatpåverkan och EU:s lägsta användning av antibiotika. Dessutom bidrar det till en levande landsbygd.

Susanne Zabrodsky, Head Of Marketing, Kronfågel:

– Vår utgångspunkt i kampanjen "Gör något enkelt för klimatet" var att en stor del av svenskarna inte vet hur mat vi konsumerar påverkar klimatet. Därför var det viktigt för oss att nå ut med att kyckling är ett av de mest klimatvänliga animaliska proteinerna, med 90 procent lägre CO2-avtryck än nötkött. Det är viktigt att komma ihåg att vår kampanj var för kyckling och inte emot kött eller något annat protein. Jämförelsen med det röda köttet var ett av de exempel vi tog upp. Vi gjorde även jämförelser med att köra bil eller flyga. Syftet var att hjälpa konsumenten att göra enkla och mer medvetna, klimatsmarta val.

Vi visste att vi skulle få reaktioner på kampanjen då hållbarhet är en av dagens viktigaste frågor där maten står för 30 procent av hushållens klimatpåverkan. Vi har haft en del diskussioner med lantbrukare och andra inom området vilket vi välkomnade. Vi alla behöver gemensamt jobba för en hållbar matförsörjning och i slutändan ligger det både i vårt och våra uppfödares intressen att folk ska vilja äta mer kyckling. Våra kunder välkomnade initiativet då de står för liknande utmaningar i att lotsa konsumenten rätt i att handla mer medvetet.

Kampanjen gav oss många insikter och mätningar vi gjorde visade på:

• Hela 66 procent visste inte om kycklingens låga klimatpåverkan jämfört med andra animaliska proteiner.

•Hela 43 procent menar att deras inställning till kyckling har blivit mer positiv efter att ha sett reklamfilmen.

• 60 procent tycker det är tydligt och bra att vi valt att lyfta kycklingens klimatfördelar

• Vi har nått fram och lyckats attrahera en yngre målgrupp (18-34 år) vilket tidigare varit en utmaning.

• Preferensen för Kronfågel har ökat med 14 procent.

LÄS MER: Lyssna på Rickard Axdorff i Lantbrukspodden: ”Sälj Sveaskog och rädda produktiv skogsmark