Kulturhistoria står emot fria vägar för öring

Oersättlig kulturhistoria går förlorad, fastigheter förlorar i värde och kanotturismen försvåras. Därför möter länsstyrelsens planer motstånd bland lokalbefolkningen.

Det finns en färsk dom att länsstyrelsen ska få riva ut dammar i sjön Bergvattnet där fridlysta vita och röda näckrosor växer. Göran Hartman och Ingemar Stenström befarar att en redan grund sjö delvis kommer att torrläggas.
Det finns en färsk dom att länsstyrelsen ska få riva ut dammar i sjön Bergvattnet där fridlysta vita och röda näckrosor växer. Göran Hartman och Ingemar Stenström befarar att en redan grund sjö delvis kommer att torrläggas. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Göran Hartman och Ingemar Stenström är båda dammägare i Åboholm i sydöstra delen av Laxå kommun. Ingemar, 84, bor på en fastighet med kvarn som hans familj haft i 180 år. Om länsstyrelsen får sin vilja igenom kommer vattenspegeln nedanför huset att försvinna samtidigt som paddlande turister får flera hundra meter längre att bära sina kanoter.

– Hur blir det med värdet på min fastighet då? Och vad händer med grundvattnet när dammen försvinner? frågar sig Ingemar Stenström.

Ingrepp i fornlämning

För Göran Hartman väcktes motståndet mot utrivningarna när han en dag ombeddes stänga av vattenflödet i sin damm för att senare få se en grävskopa göra ingrepp i fornlämningar. Han är med och leder en grupp som kallar sig Tivedens vänner.

– Det som pågår är en ren arkebusering av landsbygden och vår kulturhistoria. Hela tiden finns också ett dolt hot mot fastighetsägare som får erbjudande om bidrag för utrivningar. Om de inte går med på länsstyrelsens förslag finns risken att de i slutändan måste bekosta allt själva, säger Göran Hartman.

Han är kritisk till vad han betraktar som okunskap och enögdhet i länsstyrelsens arbete.

– Man talar till exempel om läckande dammar som ett problem utan att begripa att dammar måste läcka lite för att inte torka ut. De är konstruerade på det viset och skulle de behöva tätas går det att göra till en mycket låg kostnad, menar Göran Hartman.

Olika miljöargument

Vattenvårdsenhetens överordnade mål är att skapa fria vandringsvägar för öringen i sjön Unden. Till saken hör dock att öringen är inplanterad.

– Unden var tidigare Sveriges bästa storrödingsjö. Men allt tycks kunna motiveras med olika miljöargument, i det här fallet öring, säger Göran Hartman.

LÄS MER: Naturskyddsföreningen betalar Länsstyrelsen för utrivningar