Kungens arrendeskog hårt drabbad av granbarkborre

Stenhammars gods skogar, som arrenderas av Kungen, är hårt drabbat av granbarkborre. 2020 avverkades 8000 kubik granskog och i år räknar driftsledare Per Rudengren med att avverka omkring 6 500 kubik.

Kung Carl XVI Gustaf på Stenhammar slotts ägor.
Kung Carl XVI Gustaf på Stenhammar slotts ägor. FOTO: TT

– Det är uteslutande gran vi hugger, säger han.

Stenhammars gods består av 1500 hektar produktiv skogsmark. Häromveckan deltog Kung Carl XVI Gustaf på Skogens dag och nämnde då att Stenhammars skogar drabbats mycket hårt av granbarkborre. Det bekräftas av Per Rudengren.

– Ja vi är hårt drabbade men inte unika på något sätt, det ser likadant ut i hela Södermanland, säger han.

Använder drönare för kontroll

Stenhammars strategi är att hugga bort så mycket av granen som möjligt och låta tall och löv stå kvar. De använder sig av både sök och plock och att avverka större sammanhängande områden.

– Det beror lite på hur angreppen ser ut. Jag flyger med drönare och kontrollerar. Enstaka små angrepp plockar vi ur men är det spritt på fler ställen tar vi hela området, säger Per Rudengren

De senaste årens massiva barkborreavverkningar har lett till att granarna på Stenhammar blir yngre och yngre.

– Omloppstiden blir kortare, nu är vi och hugger 70-årig gran, säger Per Rudengren som även märkt att när äldre gran är borttagen kan barkborren börja ge sig in i kanterna på gallringsbestånd där träden bara är 30 till 40 år.

Naturreservatet försvårar avverkning

2020 avverkades cirka 8000 kubik och i år räknar Per Rudengren med cirka 6500 kubikmeter. Arbetet att få bukt med borrarna försvåras på grund av Stenhammar omges av naturreservat och nyckelbiotoper där spridningen sker okontrollerat.

– Inte heller det är unikt för oss, det finns många naturreservat i Södermanland.

Per Rudengren har varit i kontakt med Länsstyrelsen om att den angripna skogen på skyddade områden måste tas bort men har fått till svar att villkoren för naturreservat inte medger det.

Han räknar med att arbetet med att hugga angripen gran kommer att pågå fram till 2022 men säger också att de sparar en hel del död skog för att gynna barkborrens naturliga fiender.

– Reservaten som inte rörs gynnar också dem på sikt.

Ekonomiskt sett räknar Per Rudengren att priset på virket har sjunkit med omkring 100 kronor per kubik.

– Det är 50 kronor ned på listan för virket och 50 kronor i ökade maskinkostnader eftersom maskinerna flyttas runt oftare när det huggs för barkborre.

LÄS MER: Granbarkborren måste bekämpas även i reservaten

LÄS MER: Mer forskning krävs i kampen mot barkborren