Kunskap väckte Christinas skogsintresse

undefined

Christina Winge tycker om att inspektera skogen och fundera över vilka åtgärder som ska göras.
Christina Winge tycker om att inspektera skogen och fundera över vilka åtgärder som ska göras. FOTO: EVA WESTIN

Män köper. Kvinnor ärver och säljer. Så har statistiken för skogsköp av tradition sett ut. På senare år märks en försiktig förändring. 2008 gjordes 19 procent av nyetableringarna, när någon som inte äger skog sedan tidigare köper skog, av kvinnor. Förra året var samma siffra 27 procent, enligt LRF konsults statistik för försäljningar på den öppna marknaden.

Köpte för huset

För Christina Winge var det inte de 39 hektaren granskog, som följde med köpet av fastigheten i Ödskölt, som lockade.

– Det var huset jag förälskade mig i. Jag kände att det hade en själ, säger hon.

Christina och hennes man Ronny bodde i Marstrand när de 1996 fick upp ögonen för gården i Bengtsfors kommun. Boningshuset uppfördes 1876-1879 och var i det närmaste orört. Till och med originaltapeterna fanns kvar i något rum.

Skogsintresset vaknade

Fram till 2007 bodde paret kvar i Marstrand. Under tiden restaurerade de mangårdsbyggnaden och byggde ett magasin och ett orangeri med garage och vedbod.

– Det var först när jag fick kontakt med Qvist, runt 2012, som mitt intresse för skogen vaknade. Det handlar förstås om kunskap, säger Christina Winge.

Qvist är ett nätverk för kvinnliga skogsägare i Dalsland och Bohuslän.

Fakta: Kvinnors skogsägande

38 procent av Sveriges privata skogsägare är kvinnor.

Under 2017 stod kvinnor för 44 procent av försäljningarna och 24 procent av köpen på den öppna marknaden, enligt LRF Konsults statistik.

Kvinnors andel bland nyetableringar har ökat från 19 till 27 procent mellan 2008 och 2017.

Köpte mer skog

Några år senare blev Christina änka. Många kvinnor väljer i det läget att sälja, men Christina gjorde tvärt om. Hon köpte ytterligare ett skogsskifte på 11 hektar, som gränsade till hennes marker.

– Man gör en investering, samtidigt som man äger skogen och kan nyttja den för rekreation, jakt och fiske. Det är en frihet, säger Christina.

Hon har skaffat sig körkort för motorsåg och röjsåg. När hon köpte det nya skiftet lät hon upprätta en skogsbruksplan och tycker att den är ett bra stöd när hon fattar beslut.

– Jag tar hand om nedfallna träd och gallrar till ved. Huset har tio eldstäder och med tanke på det är det bra med lite ved.

För övriga skogliga åtgärder anlitar Christina Winge Södra Skogsägarna.

”Finns tolerans”

I Sverige finns flera nätverk för kvinnliga skogsägare. Spillkråkan är ett av de större, med cirka 400 medlemmar.

– I min värld ger kunskap makt. Har du kunskap och träffar en inköpare får du bättre priser, villkor och råd, säger nätverkets kassör Gabrielle Barnekow.

Hon är pensionär och har sedan tidig ungdom varit skogsägare.

– Jag har upplevt att det finns en öppenhet och tolerans i det kvinnliga nätverket. Du får kunna hur mycket eller hur lite som helst. I mer manliga nätverk, exempelvis skogsträffar, frågas det inte lika mycket. Kvinnor frågar, män berättar hur det är, säger Gabrielle Barnekow.

”Känner mig trygg”

För Christina Winge var kontakten med Qvist början på ett aktivt skogsägande.

– Jag har växt med detta. Jag blir tagen på allvar och respekterad av virkesuppköpare. Det handlar om att jag känner mig trygg i mitt skogsägarskap.