Kunskapen brister om mitt och ditt i naturen

Det som för en sportlovsfirare är att snedda över en åker, kan få stora ekonomiska konsekvenser för den som brukar marken, skriver Tove Mellgren i veckans ledare.

Tove Mellgren skriver ledare i Land Lantbruk.
Tove Mellgren skriver ledare i Land Lantbruk. FOTO: PRIVAT/ISTOCK

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Den här tiden på året befinner sig många svenskar i skog och mark. Friluftsliv och turism är en viktig del av en levande landsbygd. Det kan även vara en viktig inkomstkälla för många lantbrukare och markägare. Men det finns också motsättningar.

Lantbrukarna Ingrid och Sture Eriksson drabbades i många år av att snöskotrar körde sönder delar av deras vall. Det blev ett kraftigt ekonomiskt bakslag för deras verksamhet. Problem med exempelvis skoterkörning är en verklighet som många lantbrukare och skogsägare känner igen.

När de flesta människor i Sverige bor i städer och snarare besöker naturen än lever i den, så går mycket av förståelsen för naturkapitalet förlorat. I många fall vittnar konflikter mellan besökare och brukare om okunskap om den affärsverksamhet som pågår i skog och hagar.

Det visar på en okunskap inför det faktum att det som växer i naturen är en lantbrukares levebröd. Det som för en sportlovsfirare är att snedda över en åker, kan få stora ekonomiska konsekvenser för den som brukar marken.

Det finns en hand och ett företag bakom det faktum att landskapet ser ut som det gör. Ett hållbart skogsbruk skapar klimatnytta, energi och rekreation. Ett aktivt jordbruk skapar biologisk mångfald och närproducerad mat.

Alla dessa mervärden skiljer jord- och skogsbruket från annan affärsverksamhet. Även om det gröna näringslivet i andra avseenden är precis som vilken annan näringsverksamhet om helst. Det måste finnas långsiktiga förutsättningar och garantier för att man kan behålla sin verksamhet.

Lantbrukarna Ingrid och Sture Eriksson bemötte den olovliga skoterkörningen med egna informationsinsatser. Det är ett problem att enskilda lantbrukare och skogsägare ska behöva ägna tid åt att upprätthålla regelverk, något som staten borde sköta. Men det är positivt att skapa förståelse för lantbrukets företagande och jobbskapande.

Det är viktigt att för allmänheten visa på samhällsintresset för ägandet och brukandet av naturresurser. I Sverige är det ofta ett problem om jord och skog inte brukas - för den biologiska mångfalden och för att åkermark växer igen. Men då måste det finnas förståelse för vad som är mitt och ditt.

LÄS MER: ”Utred grunderna för angreppen på äganderätten”