Låga priser oroar danska grisproducenter

Produktionstalen fortsätter uppåt – men priserna är i botten. Fjolårets glada mungipor har förbytts till veckade pannor när de danska grisproducenterna håller kongress.

Årsmöte inledde på sedvanligt vis den danska svinekongressen i Herning.
Årsmöte inledde på sedvanligt vis den danska svinekongressen i Herning.

Det fanns många positiva siffror att presentera när ledningen för Seges svineproduktion, en del av Landbrug & Fødevarer, inledde årets danska griskongress.

Tillväxten i stallarna är rekordhög, genomsnittet för 2017 var 960 gram per dag, vilket kan jämföras med 885 gram så sent som för sju år sedan.

Bland de pristagare som hyllades fanns årets smågrisproducent Ole Kjær vars besättning noterade 40,5 frånvanda smågrisar per årssugga, ett kvitto på vad de danska avelsframstegen kan innebära på gårdsnivå.

Hög effektivitet

Trots sina höga omkostnader behåller Danmark sin tredjeplats i världen beträffande produktionseffektivitet med 1,35 euro per kilo kött. USA producerar billigast med 0,96 euro medan Sverige ligger på 1,61 euro.

– Det är en position vi ska behålla. Sedan finns fortfarande en strävan att öka antalet slaktgrisar i Danmark, säger Erik Larsen, ordförande i Seges svinproduktion.

Låga priser och dålig skörd

Men just nu är den akuta situationen med låga priser, dålig skörd och höga foderkostnader som bekymrar i stort sett alla. Betalningen inklusive tillägg är nere på cirka 12,60 svenska kronor medan smågrisar säljs för 280 svenska kronor.

– Jag kan bara gå till min egen gård där vi fick halv skörd mot normalt. Vi har köpt foder till 30–35 högre pris och det kommer att bli ett förlustår, säger Søren Søndergaard, jyllänsk integrerad producent och vice ordförande i Seges svinproduktion.

Förluster i sikte

Enligt Seges beräkningar kommer genomsnittsgården innevarande år att gå med 2,2–2,7 miljoner svenska kronor i förlust.

– Cirka 20 procent av grisproducenterna är riktigt illa ute. Det är i första hand unga bönder som har investerat nyligen men det finns också äldre som vill sluta men inte kan sälja gården, berättar Christian Fink Hansen, direktör för Seges svinproduktion.

Ett antal konkurser har redan inträffat och alla är övertygade om att antalet kommer att öka framöver.

Årets griskongress är visserligen inte rekordstor men har ändå lockat över 2 000 deltagare.

LÄS MER: Svenskt Kött: Stora mervärden i svenskt griskött