Lägre avräkningspris för Arlas medlemmar

Avräkningspriset för Arlas medlemmar fortsätter att sjunka. Under juli sänks det med 5,2 öre.

Mjölkkrisen håller i sig och Arla fortsätter att sänka mjölkpriset.

Arla pekar på att mjölkmarknaden fortfarande går dåligt, vilket den senaste Global Dairy Trade-auktionen visade. Men även detaljmarknaden går i en negativ riktning och det får påverkan för mejeribranschen. Enligt Arla är de kommande månaderna fortsatt osäkra.

Utvecklingen för ekologiska produkter är däremot positiv, enligt mejeriföretaget. Men samtidigt är konkurrensen om ekologiska producenter hård.