Lägre vinst för Hushållningssällskapet

Omsättningen ökade men vinsten sjönk markant 2018, visar sammanställningen av ekonomin för landets 17 Hushållningssällskap som i dag samlas till stämma. Förbundsdirektör Jesper Broberg är nöjd med helheten och betonar samtidigt vikten av tillväxt.

Jesper Broberg, förbundsordförande för Hushållningssällskapet.
Jesper Broberg, förbundsordförande för Hushållningssällskapet. FOTO: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

Hushållningssällskapens omsättning har ökat stadigt under en följd av år, från 676 miljoner kronor 2013 till 805 miljoner kronor i fjol. Det var en ökning med cirka 4 procent jämfört med 2017.

Det samlade resultatet efter skatt uppgick 2018 till 9,8 miljoner kronor, en minskning med 37 procent från 15,5 miljoner kronor föregående år.

Högt tryck till skolorna

Jesper Broberg förklarar omsättningsökningen med växande efterfrågan på rådgivning och bra söktryck till Hushållningssällskapens naturbruksgymnasier i totalt åtta skolor.

En tredjedel av hushållningssällskapen redovisar förlust för fjolåret, men Jesper Broberg anser att utvecklingen är stabil.

– Det är svarta siffror totalt sett. Även om vinsten är lägre än under 2017 levererar vi tillsammans ett positivt resultat. Det har vi gjort ett antal år i följd och det ser vi som en styrka, säger han.

Skåne väger tungt för vinsten

Hushållningssällskapet i Skåne står med ett resultat efter skatt på cirka 6 miljoner kronor för närmare en tredjedel av den samlade vinsten. I de sällskap som gick med förlust varierar talen från omkring 40 000 kronor till 2,7 miljoner kronor.

– Vi har haft en del IT-investeringar med skapandet av en gemensam plattform för alla Hushållningssällskapen. Det har kostat pengar, säger Jesper Broberg.

I dag samlas Hushållningssällskapet till förbundsstämma.
I dag samlas Hushållningssällskapet till förbundsstämma. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Han framhåller att Hushållningssällskapen har att balansera ekonomiskt resultat med samhällsnytta. Medlemmarna efterlyser enligt honom inte en maximering av vinsten, utan vill se en stabil lönsamhet över tid.

Nya verksamheter

Under fjolåret startade Hushållningssällskapet flera nya verksamheter, däribland juridiktjänster. I flera sällskap gjordes också en kraftig utökning av redovisningstjänsterna.

Framåt gäller tillväxt och kostnadseffektivitet via samarbete, betonar Jesper Broberg.

– Duktiga medarbetare ger nya kunder och det ger bra resultat. Vi fortsätter på inslagen väg. Under 2019 har vi olika digitaliseringsprojekt som vi tror kommer att synas på marknaden.

Dagens förbundsstämma äger rum i Stockholm och gästas av landshövdingen i Stockholms län, Sven-Erik Österberg, samt landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

FAKTA: Hushållningssällskapens resultat 2018

Resultat efter skatt, kronor

Norrbotten-Västerbotten 326 780

Jämtland 66 525

Västernorrland -291 000

Dalarna Gävleborg -40 837

Värmland 345 677

Örebro 1 021 893

Västmanland 499 483

Stockholm Uppsala Södermanland 557 578

HS Konsult AB 459 874

Östergötland 3 678 407

Gotland 336 219

Väst -557 743

Sjuhärad -2 648 836

Skaraborg 1 155 187

Jönköping 549 397

Kalmar-Kronoberg-Blekinge -1 203 000

Halland -568 000

Skåne 6 128 126

HIR Skåne (ingår i Skåne) 1 398 478

Totalt 9 815 730

Källa: Hushållningssällskapet