”Lagstiftarna inser inte hur det är att leva med vargar”

Lagstiftarna måste upplysas om vilket problem det är att leva nära vargen, skriver debattören Göte Lindgren.

Lagstiftarna måste upplysas om vilket stort problem det är att leva nära vargen, skriver debattören Göte Lindgren.
Lagstiftarna måste upplysas om vilket stort problem det är att leva nära vargen, skriver debattören Göte Lindgren. FOTO: IBL

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Hur har Sverige fått en lag som säger att det är ett allvarligt brott att avliva ett djur som vållar så stora problem? Varför har jurister fått möjlighet att förstöra tillvaron för människor i försöken få någon fälld för ett brott som inte har något offer? Förklaringen kan vara att lagstiftarna inte inser hur det är att leva med vargar.

Jakt- och lantbrukspressen beskriver hur vargen försvårar tillvaron för människor, men i övriga medier händer det att nyheterna filtreras. Vargrelaterade tragedier väljs bort, men det är tillåtet att raljera över människors oro. Och det krävs inte alltid entydiga belägg när man beskriver hot mot vargen eller tillskriver den positiva egenskaper.

I samband med en vargskjutning i Tierp hävdade rovdjursföreningens representant att vargrädslan bottnar i att folk tror på sagor. Vidare berättade han att föreningen med olika medel arbetar på att förändra bilden av vargen som ett farligt djur, det vill säga exakt vad som var syftet med Kolmårdenförsöket, som slutade med att en människa dödades.

Hans påstående att föreningen hjälper djurägare att bygga vargsäkra stängsel kan omöjligen tas på allvar. Man försöker rättfärdiga aktiviteter som leder till att det blir omöjligt att hålla djur, med påståendet att man kan bygga ett stängsel som garanterat skyddar tamdjuren mot varg, något som ingen hittills lyckats med.

En annan av föreningens representanter förklarade i en TV-debatt för en djurägare, som tvingats avliva en ko efter ett vargangrepp, att det är dags att sluta med frigående betesdjur. Varför protesterar inte miljörörelsen mot sådana galenskaper? Och kommer den att reagera på Naturvårdsverkets beslut att renskötselområdet ska ha minst ett vargrevir?

Just när det finns tecken som tyder på att EU-länderna kan få ökade möjligheter att begränsa rovdjursskadorna beslutar Naturvårdsverket att det ska bli ett vargrevir där skadorna kan antas bli som allra störst. Ett använt argument för varg är att den bidrar till att öka den biologiska mångfalden, men hittills har ingen kunnat förklara på vilket sätt.

Det som fungerar i vildmarken är förödande i ett landskap där människor lever och har sin försörjning. I augusti förra året dödades 26 får i Tiveden. Länsstyrelsen ville inte uppge den exakta platsen för angreppet eftersom det fanns risk för att djurägaren skulle bli uppsökt av så kallade djurrättsaktivister.

2015 dödades flera får på en gård i Uppland och djurägaren fick rådet att inte ansöka om skyddsjakt eftersom en ansökan är en offentlig handling som kunde bli ett lockande evenemangstips för aktivister.

Vargattackerna på Molstaberg är ett tragiskt bevis på att oron var befogad. Till dessa exempel kan läggas allt elände som drabbar jakt och jägare, till exempel att stora mängder kött förslösas och många förlorar möjligheten att bedriva jakt och ibland även sin jaktkamrat hunden.

Om det är sant att vargarna försvunnit från Dalarna på grund av tjuvskytte borde detta få myndigheterna att börja fundera över orsaken. Troligen är det som påstås ha hänt en följd av att vargdrabbade människor känner sig överkörda av myndigheter och allmän opinion och dessutom trakasserade av så kallade djurrättsaktivister.

Kanske största hotet mot vargen är de som tror sig vara dess försvarare. Lagstiftarna måste upplysas om problemens omfattning och där har massmedia en viktig och hittills dåligt skött uppgift.

Göte Lindgren,

Uppsala