Land Lantbruk har en viktig roll för lantbruket

Jag törs påstå att jag läst alla nummer av Land Lantbruk sedan starten 1971. Tidningen har en viktig roll att spela för att försvara landsbygdens framtid, skriver Sture Jönsson.

Stämman beslutade att Land skulle vara en medlemstidning, minns Sture Jönsson.
Stämman beslutade att Land skulle vara en medlemstidning, minns Sture Jönsson.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I nummer 49 av Land Lantbruk vill redaktionen komma i kontakt med någon som läst tidningen länge. Jag törs påstå att jag läst alla nummer sedan starten 1971. Jag var aktiv på lokal nivå redan då LRF bildades och insåg tidigt värdet av en tidning där alla medlemmar nåddes av samma information. På en stämma, jag tror det var 1979, kom det upp ett förslag att tidningen inte skulle ingå i medlemsavgiften utan att det skulle vara frivillig prenumeration. Jag minns att jag yrkade avslag på förslaget och stämman beslutade att tidningen skulle vara en medlemstidning.

Under mina år i LRF-ledningen kom jag givetvis i nära kontakt med tidningen och enskilda journalister, och kunde ibland ha uppfattningar om hur de vinklade olika förslag, men det var högt i tak som det ska vara.

Trots att det nu är många år sedan jag lämnade både mina uppdrag och det aktiva jordbruket följer jag intresserat utvecklingen både inom näringen och LRF och ser med förväntan fram mot fredagen då tidningen kommer. Jag har nu gott om tid att läsa och ta del av utvecklingen.

Det är andra frågor som dominerar nu än under min aktiva tid och Land har en viktig roll att spela för att försvara landsbygdens framtid. Lycka till under de kommande 50 åren.

Sture Jönsson,

89-årig före detta bonde och vice ordförande i LRF