”Landsbygden är det viktigaste uppdraget”

Landsbygdsminister Jennie Nilsson har ett av regeringens viktigaste uppdrag. Det är mycket viktigt att minska klyftan mellan stad och land, skriver Land Lantbruks ledarskribent.

Lena Johansson, ledarskribent i Land Lantbruk.
Lena Johansson, ledarskribent i Land Lantbruk.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Lite i skuggan av andra ministerutnämningar har Jennie Nilsson fått en av regeringens viktigaste poster som landsbygdsminister. Den har visserligen fler utmaningar - gängkriminalitet, migration, klimatförändringar - för att bara nämna några. Men en mycket viktig uppgift är också att överbrygga den växande klyftan mellan stad och land.

Problemet är inget Sverige är ensamt om. I hela västvärlden finns en tendens att landsbygdsbefolkningen känner sig förbisedd och bortglömd och att många landsbygdsbor av den anledningen missnöjesröstar mot etablissemanget.

Det är en del av förklaringen till höstens politiska oreda i Sverige, till Donald Trumps seger i USA, till Brexit-beslutet i Storbritannien och de "gula västarna" som nu demonstrerar i Frankrike. Och i den grogrunden växer ytterlighetspartier, både på höger- och vänsterkanten.

Människor på landsbygden upplever, rättvisande eller inte, att de lämnas i periferin medan storstäderna blir alltings centrum. Landsbygden avlövas på service som skolor, butiker, hälsovård och rättsväsende. Drivmedelspriserna höjs och den IT-teknik, som skulle kunna öka möjligheterna att arbeta på distans fungerar dåligt. Åtminstone på landsbygden.

Den förra regeringen försökte inför valrörelsen att uppmärksamma värdet av en levande landsbygd. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med flera andra ministrar turnerade bland lantbruk och andra småföretag och för ett knappt år sedan presenterades en landsbygdsproposition. Men så mycket konkret har inte kommit ur det ännu.

Till landsbygdsministerns portfölj hör naturligtvis också jordbrukspolitiken, under något som har kallats ett politiskt ödesår för jordbruket. EUs gemensamma jordbrukspolitik, Cap, ska förhandlas fram samtidigt som budgeten krymper på grund av Brexit.

De svenska böndernas lönsamhet sjunker och många väntar spänt på vad det "kraftfulla bondepaket" som nämns i regeringsförklaringen ska innehålla.

Det är inget enkelt, men mycket viktigt område Jennie Nilsson svarar för. De som bor på landsbygden måste få likvärdiga förutsättningar att arbeta och leva som de som bor i städerna. De måste också uppgraderas till att vara en viktig del av Sveriges ekonomi, och inte beskrivas som en problemfylld, tärande del. Och storstadsfixeringen i media och i samhällsdebatten måste brytas.

LÄS MER: ”Framtidens mat kommer att odlas i både stad och land”