Landsbygden halkar efter utan 5G-tekniken

Lantbruket riskerar att än en gång hamna i radioskugga, när det nya 5G-nätet ska rullas ut. Kommersiella intressen får avgöra vem som får tillgång till nätet.

Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk.
Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk. FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Lantbruket är inne i ett av de största teknikskiftena sedan 1950-talet. Alltmer av tekniken digitaliseras. Sensorer, satelliter, drönare, robotar och artificiell intelligens kan ersätta allt ifrån tungt, manuellt arbete till djuröga. För att inte tala om omvärldsbevakning, bokföring, rapportering och kontakter med myndigheter, banker med mera. Allt kräver internetkoppling med hög stabilitet och hastighet.

Trots regeringens strategi om att 95 procent av alla svenska hushåll och arbetsplatser ska ha tillgång till snabbt bredband till 2020 är fortfarande långt ifrån hela landet täckt. Sämst är naturligtvis täckningen på landsbygden och nu riskerar den återigen att hamna i radioskugga när den nya 5G-tekniken tas i bruk.

I dagarna gör Post- och Telestyrelsen de sista förberedelserna inför auktionen av licenser för den framtida mobiltelefonitekniken - kraftfulla och snabba 5G. De operatörer som bjuder högst på auktionen i slutet av året får licenserna. Post- och Telestyrelsen vill ha minst tre operatörer för att konkurrensen ska fungera, men det ställs inga krav på utbyggnad och täckningsgrad på dem som köper licenserna.

– Landsbygden kommer att få del av teknikutvecklingen när det finns kommersiella villkor som stöder det, sa Post- och Telestyrelsens generaldirektör Dan Sjöbom nyligen till SVT.

Till råga på allt har 5G kortare räckvidd än tidigare teknikgenerationer, vilket gör täckningen dyrare för företagen. Det har sagts att den nya tekniken skulle passa särskilt bra för avlägsna fastigheter dit det blir dyrt att gräva ner fiber. Men för att 5G ska fungera där krävs istället en kostsam masttäthet. Det betyder med största sannolikhet att stora delar av den svenska landsbygden blir utan den nya tekniken och får fortsätta att lita till 4G och fiber.

Möjligheterna att driva företag måste vara desamma i hela landet. Kommersiella krafter kan inte få plocka russinen ur kakan och lämna resten av landet åt sitt öde. Snabb internetuppkoppling är ytterst en demokratifråga som regering och riksdag måste ta ansvar för.

Men snabbt internet är också en konkurrensfördel. Det är hög tid att ansvariga politiker inser att internet numera är en förutsättning för att kunna driva företag på landsbygden och att företagandet på landsbygden är en förutsättning för att hela landet ska kunna leva.