Landsbygdsfientligt att inte utnyttja skogen

"Att inte utnyttja skogens potential är antagligen det mest landsbygdsfientliga en politiker kan hitta på.". Det skriver Knut Persson i veckans ledare.

Klyftan som redan finns mellan storstäderna och landsbygden kommer att vidgas ännu mer, tror Knut Persson.
Klyftan som redan finns mellan storstäderna och landsbygden kommer att vidgas ännu mer, tror Knut Persson.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Framtidsutsikterna för skogen är i grunden mycket goda. Sågade trävaror har haft en prisuppgång som vi sällan sett tidigare, produkter från skogen har en nyckelroll för att vi ska klara klimatomställningen och vi har skogsägare och skogsindustri som är kompetenta och beredda att anta nya utmaningar.

Det stora orosmolnet är politiken. Vi är nu i en fas där en rad avgörande beslut håller på ett förberedas. I Sverige skickas utredningar på remiss och i höst och antagligen i vinter väntar ett förhandlingsspel som blir avgörande för den framtida skogspolitiken. EU har presenterat förslag på en skogsstrategi som ska behandlas i unionens komplicerade beslutsprocess.

Det är svårt att få grepp om alla frågorna och var och hur besluten ska tas. Men i grunden handlar det egentligen om en sak. Ska vi fortsätta att bruka skogen och använda produkterna för att utveckla vårt land, eller ska skogen i ökad omfattning stå kvar och på sikt ruttna upp?

I stora delar av vårt land är skogen landsbygdens viktigaste resurs. Den ger arbete och inkomst inte bara åt skogsägarna utan kan indirekt vara en förutsättning för att det finns kvar en livsmedelshandlare och en mack. Även skogsindustrin är spridd runt om i landet och är på många orter den viktigaste arbetsgivaren.

Att inte utnyttja skogens potential är antagligen det mest landsbygdsfientliga en politiker kan hitta på. Hela landet förlorar i välstånd, men det särklass högsta priset får landsbygdsborna betala. Klyftan som redan finns mellan de som bor i storstäderna och de som bor och arbetar på landsbygden kommer att vidgas ännu mer.

Det är fel att måla fan på väggen, till slut måste rimligen förnuftet segra. Men det besvärliga parlamentariska läge vi har ger Miljöpartiet makt långt utöver deras röster i valet. I riksdagen står 95 procent av ledamöterna för en politik där skogen ska brukas. Det kan skilja något i hur mycket skog som ska skyddas, men i grunden vill man ha ett effektivt producerande skogsbruk.

Centerpartiet och Socialdemokraterna skulle antagligen utan stora problem kunna komma överens om en politik som stärker äganderätten, gynnar en hög produktion och samtidigt skyddar skog med höga naturvärden. Men med Miljöpartiet blir det mycket svårare, kanske omöjligt. Resultatet blir avgörande för Centerpartiets trovärdighet som landsbygdsparti.

LÄS MER: Mindre styrning och mer frihet stärker näringen

LÄS MER: Hållbart att bruka skogen på rätt sätt