Landshövdingarna samlas för lägesbeskrivning

Igår träffade Sven-Erik Buchts statssekreterare Elisabeth Backteman Sveriges landshövdingar för att få en helhetsbild av läget och torkans konsekvenser. – Väl fungerande samverkan, stor kraft och vilja att hantera situationen, så sammanfattar hon mötet.

FOTO: KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET/ISTOCK

Årets torka är unik i sin omfattning och under sommaren har det fattats en rad myndighetsbeslut - bland annat dispenser, lättnader och undantag från regelverk för att underlätta lantbrukarnas situation.

– Åtgärderna visar att vi har snabbfotade myndigheter som lyssnar in och gör vad man kan göra inom ramen för regelverket. Nu är det viktigt att det goda samarbetet mellan nationella myndigheter, länsstyrelser och branschorganisationer fortsätter, och att man kan möta den ansträngda situationen - både i bemötande och i myndighetsutövning.

Fokus på foderbristen

Stort fokus har legat på foderfrågan och på mötet diskuterades hur man ska jobba för att hantera foderbristen på ett optimalt sätt och slippa utslaktning. Åtgärder som att omfördela över landet och använda fodret så att det kommer alla till del lyftes fram.

– Län och länsstyrelser har bra samverkan med olika branschorganisationer och det är viktigt att en myndighetsrepresentant finns med på möten ute i landet och i sociala sammanhang för att förstå behoven. Det ser väldigt olika ut både inom och mellan regioner, säger Elisabeth Backteman.

Hur man kan rusta sig bättre för den här typen av händelser var också frågor på dagordningen.

LÄS MER: Läs fler nyheter om torkan