Lång väntan på slakt här för att stanna

Den som anmäler nöt till Scan får vänta till efter midsommar på hämtning till slakt. De två övriga stora slakterierna har väntetider på 7–10 veckor. Samtidigt befarar uppfödare att betalningen efter två rekordår ska börja pressas nedåt.

Jan Forssell, ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter, konstaterar att han själv redan har anmält slaktdjur så långt fram som i juli. Han ser i grunden positivt på att slakterierna inte tar in fler djur än vad de kan sälja.
Jan Forssell, ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter, konstaterar att han själv redan har anmält slaktdjur så långt fram som i juli. Han ser i grunden positivt på att slakterierna inte tar in fler djur än vad de kan sälja. FOTO: TRONS

I slutet av sommaren 2017 började slaktköerna bli längre, bland annat på grund av torkan i östra Sverige och medföljande foderbrist. Höstarna har av tradition inneburit längre väntetider men nu har dessa fortsatt över nyår och blivit normaltillstånd.

”Utrymme för djur som måste slaktas akut”

Den som i mitten av februari anmälde djur till Scan fick hämtningsdatum runt midsommar - en väntetid på nästan 20 veckor. Skövde Slakteri ligger på cirka 10 veckor medan KLS Ugglarps är nere på 6–7 veckor. Slakterierna har haft svårt att hämta på utlovade datum, något som uppfödarna inte kompenseras för.

– Vi ser det inte som kö utan som planerad slakt. I dag har vi till 80–85 procent planeringsanmälan där uppfödarna lägger in två eller tre kvartal i förväg, kanske ett helt år. Sedan har vi förstås ett utrymme för djur som måste slaktas akut, säger Magnus Lindholm, operativ direktör på Scan.

Brist på svenskt nötkött för ett år sedan

Många lantbrukare är tagna på sängen av nyordningen som kräver en ökad framförhållning. De som inte är förberedda kan få problem med foder och halm samt drabbas av avdrag om djuren blir för tunga.

– Tidigare hämtades djuren nästan så fort man ringde slakterierna. Så sent som för ett år sedan var det brist på svenskt nötkött och då ville slakterierna gärna ha större djur, säger Jan Forssell, uppfödare i Bjursås och ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter.

Baserat på slakteriernas rapportering redovisade Jordbruksverket ett avräkningspris på över 44 kronor för ungtjur klass R3 både 2016 och 2017. Eftersom långt ifrån alla lever upp till den klassningen är betalningen i praktiken lägre och ligger i dag på 39–41 kronor.

– Under 2016 gick det sämre för mjölkproduktionen samtidigt som det fanns efterfrågan på svenskt nötkött. Då fick lantbrukarna rådet att betäcka kvigor och öka antalet dikor. Resultatet ser vi nu i form av fler slaktdjur, säger Anders Kälvelid, ansvarig för nötinköp på Skövde Slakteri.

Samtidigt syns det inom dagligvaruhandeln fler kampanjer med importerad råvara och minskat engagemang från handeln i Svenska Köttföretagens handlingsplan nöt. Det kan tyda på en stundande prispress.

– Nu när lantbrukarna har hörsammat uppmaningen att satsa får inte luften gå ur branschen. Det skulle rasera förtroendet, menar Jan Forssell.

”Är en balansakt”

Det är numera "just in time"-konceptet som styr. Det som slaktas ska gå direkt till butik eller processindustri utan att frysas in på slakteriet. Jan Forssell tycker ändå att det i grunden är positivt att slakterierna inte köper mer än vad som kan säljas.

– Det är en balansakt att ligga på högsta möjliga pris utan att skapa köpmotstånd. Samtidigt bör de uppfödare som anmäler långt i förväg och som klarar av att hålla jämna leveranser premieras, säger Jan Forssell.

Under 2017 minskade nötslakten något räknat i antal djur men eftersom snittvikten var högre ökade den totala slakten volymmässigt.

– För vår del rullar det på bra. I januari slaktade vi 16 procent mer nöt jämfört med 2017 och vi hämtar när vi har lovat att göra det, säger Cato Gustafsson, inköpschef på KLS Ugglarps.

LÄS MER: ”Vi får vänja oss vid köerna”

Nötproducenter på Gotland får vänta sex månader på slakt