Långsamma traktorer farliga för bilar

Många bilister förstår inte hur långsamma traktorer är, och inte heller att traktorer och motorredskap kan svänga av huvudvägen in på oskyltade byvägar. Men smäller det, går det ofta illa för bilisten. Här nedan är fyra farliga situationer – och hur du löser dem.

Vid olyckor går det ofta illa för bilisten.
Vid olyckor går det ofta illa för bilisten. FOTO: CHRISTOFFER ASKMAN

Varje år blir ett 50-tal danska traktorer eller motorredskap inblandade i trafikolyckor där någon omkommer eller blir allvarligt skadad. Det är få olyckor, men bilisterna löper dubbelt så stor risk att dö som i andra personskadeolyckor. Danska Havarikommissionen for vejtrafik har därför djupgranskat 25 olyckor och gett förslag på åtgärder som skulle kunna förebygga olyckorna. I stora drag bör råden ge fördelar även i svensk trafik.

Av de 57 inblandade i de granskade olyckorna avled 5 bil-/MC-förare, 3 skadades svårt, 20 lätt och 2 slapp undan oskadda. Av traktorförarna blev 3 lätt skadade medan 24 slapp undan oskadda.

Farlig vänstersväng

Ett par vanliga olyckstyper var vänstersvängande traktorer samt bilar som kolliderat med traktorn efter att ha missbedömt dess fart eller storlek.

Många olyckor inträffade när traktorn skulle svänga vänster eller trots väjningsplikt körde ut i vägkors. En av huvudorsakerna till dessa olyckor var att traktorföraren inte var tillräckligt uppmärksam på övrig trafik eller hade dåliga backspeglar. I allmänhet började traktorförarna blinka åt vänster alldeles för sent.

I hälften av olyckorna körde bilisterna alldeles för fort. Vid många olyckor körde bilen på traktorn bakifrån eller krockade med den framifrån. De olyckorna berodde främst på att bilföraren kört för fort, inte sett sig för eller inte förstått traktorns låga fart eller stora bredd.

Dålig sikt

En undersökning visar att varannan dansk tror att traktorer får köra fortare än 40 km/tim. I några fall var dålig sikt och bländning bidragande orsaker.

Laglig, men bristande utmärkning av traktorns storlek bidrog till olyckorna. I något fall hade bilen kört in i traktorn framifrån. Bilföraren hade inte förstått att däcken helt lagligt stack ut mer än en halvmeter utanför positionsljuset.

SÅ HÄR LÖSER DU FYRA FARLIGA SITUATIONER:

Vänstersväng.
Vänstersväng. FOTO: CHRISTOFFER ASKMAN

1) VÄNSTERSVÄNG

Vänstersväng är vanligaste orsaken till en olycka. Ställ in backspeglarna. Kolla trafiken bakom dig innan vänstersvängen förbereds.

Börja blinka 150 meter (15-20 sekunder) före svängen. Bilisten börjar planera sin omkörning minst 100 meter bakom traktorn. Därefter har bilisten all uppmärksamhet i fjärran av vänster väghalva för att upptäcka mötande. Traktorföraren måste därför börja blinka vänster innan bilisten börjar planera omköringen.

Omedelbart före sväng, se dig om igen, finns det bilar bakom eller vid sidan av traktorn?

Väjningsplikt.
Väjningsplikt. FOTO: CHRISTOFFER ASKMAN

2) VÄJNINGSPLIKT

Ta paus före vägkörning. Förare trötta efter många rutintransporter samma sträcka missade korsande biltrafik vid väjningsplikt.

De missbedömde även fortkörande bilars hastighet och körde ut i vägkorset.

Kom ihåg att många bilister är fartsyndande.

Upphinnandeolyckor.
Upphinnandeolyckor. FOTO: CHRISTOFFER ASKMAN

3) UPPHINNANDEOLYCKOR

Bilister kanske ser LGF-skylten, men många förstår inte att den betyder att du kör långsamt, 30-40 km/tim. Många kör också för fort.

Traktorkärror gjorda av avkapade lastbilar är extra svåra att skilja från riktiga lastbilar. Håll bakljus, reflexer och LGF-skylt i trim.

Mötesolyckor.
Mötesolyckor. FOTO: CHRISTOFFER ASKMAN, HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

4) MÖTESOLYCKOR

Mötande bilister missbedömer traktorns fart och bredd. Risken ökar i mörker eller när du har solen i ryggen. Släck alltid traktorns arbetsstrålkastare på väg.

Kolla positionsljus och reflexer, varnar de längst ut?

Sänk farten före möte, bilisten kan vara fartsyndande.

FAKTA: Så kan traktorförare minska riskerna

Rasta och lufta dig efter arbetet, men före vägkörningen!

Ta regelbundna raster vid monotona transporter!

Är redskap i transportläge och säkrade?

Syns hela sidan av släpet i backspegeln?

Är reflexer och positionsljus hela och rena?

Varnar reflexer och positionsljus för fordonets verkliga ytterkant?

Titta bakåt innan vänstersvängen planeras!

Börja blinka 100-150 meter före vänstersvängen!

Titta bakåt och längs fordonssidan igen innan du svänger!

FAKTA: Så kan bilister minska riskerna

Håll fartgränserna!

Anpassa farten efter omständigheterna!

Var uppmärksam på långsamma fordon!

Lär dig att LGF-skylten betyder fordon med låg fart

Även på stora vägar kan LGF-fordon svängar av på ej skyltade vägar.