Länsstyrelsen lovar tydlighet

Där betesskadorna är stora ska älgstammen sänkas. Länsstyrelsen i Västra Götaland lovar att vara tydligare med att älgskötselområdena ska ta hänsyn till Äbin när de lägger sina treårsplaner.

– I de områden där det är högt betestryck måste vi gemensamt försöka sänka älgstammen. Det finns lokala variationer som det är svårt för oss på länsstyrelsen att känna till. Därför är den lokala förankringen i älgförvaltningen så viktig. Det är viktigt att älgskötselområdena gör sina älgobservationer och spillningsinventeringar. Tillsammans med Äbin blir det en indikation på hur älgstammen utvecklas, säger Johan Larsson, viltenheten.

Stammen ska sänkas vid stora skador

Länsstyrelsens roll är att godkänna älgskötselområdenas skötselplaner, ge tilldelningar till licensområden samt vara rådgivande till älgförvaltningsgrupper och älgförvaltningsområden. Det är älgförvaltningsgruppen som tar fram en förvaltningsplan för hela förvaltningsområdet.

– Det tas fram många skötselplaner i länet. Vi ska försöka bli bättre och tydligare med att kommunicera att stammen ska sänkas om det är stora betesskador, säger Johan Larsson.