Länsstyrelsen vädjar till regeringen om transportstöd

Trots något bättre skördar än 2018 saknas mycket foder i Kalmar län. I ett brev vädjar nu Länsstyrelsen i Kalmar till regeringen om ett transportstöd.

Roger Gustafsson, ordförande för LRF:s kommungrupp i Mörbylånga.
Roger Gustafsson, ordförande för LRF:s kommungrupp i Mörbylånga. FOTO: TINDRA ENGLUND

Ännu ett torrt år med för lite regn gör att många bönder i Kalmar län tvingas köpa foder för att klara vintern. Värst är situationen på Öland men även andra delar av länet är drabbade.

– Det varierar väldigt från gård till gård men många har mer eller mindre brist på foder. De har inte heller hunnit repa sig efter fjolåret så när man nu tvingas köpa foder slår det fullt ut, inte minst ekonomiskt, säger Roger Gustafsson, ordförande för LRF:s kommungrupp i Mörbylånga.

Vill införa ett transportstöd

I ett försök att hjälpa lantbrukarna vädjar nu Länsstyrelsen i Kalmar till regeringen via ett brev till landsbygdsminister Jennie Nilsson. Kontentan i brevet är att situationen är allvarlig och att det behövs ett transportstöd till de lantbrukare som tvingas köpa foder. 

– Det är givetvis positivt att länsstyrelsen gör detta och även om det inte räddar den totala ekonomin efter två års torka så kan det lindra effekten för enskilda lantbrukare. Dessutom finns det ett symboliskt värde i att de känner sig sedda och inte helt utlämnade, säger Roger Gustafsson.

Även 2019 blev ett ovanligt torrt år på Öland. Här ses kor som betar på norra Öland.
Även 2019 blev ett ovanligt torrt år på Öland. Här ses kor som betar på norra Öland. FOTO: TINDRA ENGLUND

I brevet står det bland annat att:

”Situationen har eskalerat den sista månaden. Betena har inte någon återväxt, vilket lett till att man behöver stödutfodra och att majsen har fått skördas tidigare än normalt. Många vallar såddes om förra året, men blev dåligt etablerade med mycket ogräs som följd. Tredje skörden av grovfoder varierar från utebliven eller ett par balar per hektar till något bättre i länets inland. 

Grovfoder finns till skillnad från föregående år att köpa i närområdet, och de lokala foderproducenterna har tagit fram olika fiberrika kraftfoder för att kunna balansera foderstaten trots en låg grovfodergiva. Problemet är att likviditeten för många lantbruksföretag redan nu är ansträngd. Detta vittnar både LRF, kreditgivare och foderproducenter om. 

Ett transportstöd för foder skulle vara till mycket stor hjälp i denna akuta situation för länets lantbrukare. Länsstyrelsen är villig att administrera ett sådant stöd. ”