Lantbrukare måste kunna lita på att polisen kommer

Det är viktigt att lantbrukare kan lita på att polisen kommer när de larmar. Annars kommer allt fler brottsutsatta inte bry sig om att polisanmäla brotten.

Det är viktigt att lantbrukarna kan lita på att polisen kommer när de larmar.
Det är viktigt att lantbrukarna kan lita på att polisen kommer när de larmar.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Bondfångeri tycks fortfarande vara gångbart. Det kan man konstatera efter att ha läst LRFs rapport om brott hos lantbrukare. Hälften av de som utsatts för brott har råkat ut för bluffakturor eller ohederliga telefonförsäljare.

Var tredje lantbrukare, deras familjer eller verksamhet har utsatts för brott de senaste två åren. Dieselstölder och stölder av maskiner och redskap är andra vanliga brott.

Drygt 500 lantbruksföretagare med över tio hektar åker har svarat på frågorna. Det som gör undersökningen extra intressant är att den fångar upp ett mörkertal som annars inte syns i brottsstatistiken. Hälften av de som drabbats av brott har inte anmält det till polisen. En av sex säger att det bara är bortkastad tid. Var femte som polisanmält brotten, uppger att de avskrivits.

De som drabbats av hot, trakasserier eller olaga intrång från djurrättsaktivister särredovisas i undersökningen. Glädjande nog tycks både djurrättsaktivisternas angrepp och flera övriga brott mot lantbruksföretag ha minskat under de senaste två åren. Men fortfarande har över 500 lantbrukare utsatts för hot från djurrättsaktivister under de senaste två åren.

Att brotten mot lantbruksföretag trots allt minskat kan ha flera förklaringar. Det skulle kunna vara en "pandemieffekt". Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, låg antalet anmälda brott inom kategorierna stöld, bedrägerier och skade­görelse­ generellt på en lägre nivå under pandemiåren 2020-2021 än 2019.

När det gäller det minskade antalet brott i samband med djurrättsaktivism skulle det också kunna bero på den ökade uppmärksamhet detta fått från politiker, rättsväsende och media. Kanske har det faktum att samhället riktat strålkastarna mot brotten medverkat till minskningen.

Förhoppningsvis är det också en trend som fortsätter nedåt. Den gångna veckan, efter denna tidnings pressläggning, har riksdagen tagit ställning till skärpta straff för hemfridsbrott och grovt olaga intrång. Det försvårar för djurrättsaktivister att objudna gå in i djurstallar eller att demonstrera på djurböndernas gårdsplan.

Men det gäller tydligen att ständigt se upp för både bedragare och militanta aktivister. Att riksdagen stiftar lagar som hindrar deras aktiviteter är välkommet. Kanske kan det få några presumtiva brottslingar att tänka till en extra gång. Men det är också viktigt att lantbrukare och andra landsbygdsbor kan lita på att polisen kommer när de larmar. Det är oroande att så många som hälften av de brottsutsatta lantbrukarna inte brytt sig om att polisanmäla. Det ger en skev bild av verkligheten och kan påverka framtida beslut om polisbemanning i glesbygden.