Lantbrukare snart hotad art om inte regelverk ses över

Lantbrukarna måste få möjlighet att driva sina företag på ett effektivt sätt. Annars är de snart lika utrotningshotade som de som omfattas av biotopskyddet, skriver Lena Johansson.

Lena Johansson, Land Lantbruks politiska chefredaktör.
Lena Johansson, Land Lantbruks politiska chefredaktör. FOTO: ISTOCK/ANN LINDÉN

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Ända sedan Karl Oskars dagar, och långt dessförinnan, har sten brutits ur småländska åkrar för att göra jorden mer odlingsbar och förse oss med mat. Stenarna har lagts i murar, rösen och husgrunder som vittnar om förfäders slit.

Fortfarande kommer sten upp ur åkrarna, inte bara i Småland, men att ta dem ur jorden och lägga dem på hög kan bli ödesdigert. Viveka Fransson, lantbrukare på Kronobergs kungsgård utanför Växjö, kastade stenarna hon fått upp i en hög i åkerkanten. Planen var att använda dem senare, men nu är hon förbjuden att flytta på dem. Den ett år gamla stenhögen omfattas nämligen av det generella biotopskyddet och får inte röras.

På fastigheten finns många andra murar och stenrösen som legat i åratal. De har Viveka Fransson inga tankar på att flytta. Men att en nyupplagd stenhög skulle omfattas av samma skydd hade hon inte en tanke på. Något som hon delar med många på andra platser i Sverige.

Många djurarter trivs i en stenhög och det är bland annat de som ska skyddas genom biotopskyddet. Men är det rätt att snokar, gråsuggor och tvestjärtar anses mer skyddsvärda än lantbrukaren?

Bisarrt skulle man kunna tycka, och nöja sig med att skaka uppgivet på huvudet, om det inte vore för att det bara är ett exempel av många då lantbrukare hindras i sitt yrkesutövande av nitiska kontrollanter. Den som har som uppgift att skydda biotoper har säkert gjort ett bra jobb, men vem tar ansvar för helheten? Vem tar ansvar för att det inte blir omöjligt för människor att bo och arbeta i landskapet?

Det går att söka dispens från biotopskyddet. För att öka möjligheterna att driva rationellt jordbruk ändrades lagen 2014 så att dispens ska ges om det ”behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark”. Men för att få dispens ska lantbrukaren bland annat skicka in en lönsamhetskalkyl, vad det nu har med saken att göra.

Just lönsamheten är ett av de stora problemen i svenskt lantbruk. Och den förbättras inte av lagar och regler som försvårar företagandet. Lantbrukarna måste få möjlighet att driva sina företag på ett effektivt sätt. Annars är de snart lika utrotningshotade som de som omfattas av biotopskyddet.

LÄS MER: Kampen för att rädda den svenska maten – allt om kampanjen