Lantbruket behöver "datahallspriser" på el

Lantbruket behöver få ”datahallspriser” på el för att svensk livsmedelsproduktion inte ska gå omkull, skriver Jörgen Bengtsson.

Svenska växthus tvingas stänga sina vinterodlingar på grund av det höga elpriset. FOTO: KENT ENG

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sverige ger gigantiska skatterabatter på el till datahallar. Samtidigt ser det inte ut att bli några svenska tomater i vinter på grund av höga elpriser. Staten måste lägga om sin elpolitik, så vi sänker skatten för växthus och lantbruk i övrigt till ”datahallsnivå”. Det säkrar livsmedel och arbetstillfällen.

För fem år sedan sänkte staten energiskatten för datahallar. De fick samma skatterabatt på el som tung industri. Riksrevisionen riktar hård kritik mot skatterabatten för serverhallar. De ger få jobb och förbrukar hela tre terawattimmar (TWh) el per år.

”Riksrevisionens granskning visar att det beslutet vilade på underlag med tydliga brister, där varken företagens eller samhällets behov omhändertogs. Någon utvärdering har ännu inte gjorts”, skrev Riksrevisionen 1 september 2022.

Samtidigt hör vi att svenska växthus stänger sina vinterodlingar. ”Landets ledande tomatodlare ställer in odlingen under den kommande vintersäsongen”, skriver Land Lantbruk i september Orsaken var ”rusande elpriser”. Samma tidning varnade i en ledarartikel: ”Livsmedelsindustrin i södra Sverige larmar. Sänks inte elpriserna kommer flera företag att gå i konkurs inom kort.”

Så här kan vi inte ha det. Det behövs förändringar i Sveriges energipolitik – och det är inte dyr, farlig, centraliserad, opålitlig och sårbar kärnkraft. Vi behöver mer vindkraft i södra Sverige, ökad överföringskapacitet från norr till söder, mer vindkraft i Sverige som helhet, mer balanskraft i form av biomassa, kraftvärme, vattenkraft och grön vätgas.
Men framför allt behöver vi få ”datahallspriser” för lantbruk i allmänhet och växthus i synnerhet.

Jörgen Bengtson (C), Enånger