Lantbrukspodden: Kolinlagring det nya svarta

Kolinlagring har blivit en riktig snackis och är just nu högaktuellt inom såväl jordbrukspolitiken som forskningsvärlden. Lantbrukspoddens utsända Anna Ellström har besökt det pågående ramförsöket på SLU i Ultuna. Dessutom siar EU-experten Gunilla Ander om vad som väntar svenska lantbrukare efter att EU-kommissionen öppnat upp för ersättning till den som bidrar till inlagring av kol.

Thomas Kätterer är professor i systemekologi på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Han är specialiserad på kolinlagring i mark, växthusgaser och åtgärder inom jordbruket som påverkar detta.
Thomas Kätterer är professor i systemekologi på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Han är specialiserad på kolinlagring i mark, växthusgaser och åtgärder inom jordbruket som påverkar detta. FOTO: ANNA ELLSTRÖM