Snävt perspektiv när jord och skog underbevakas

Varje dag tar miljontals svenskar del av de stora svenska riksmediernas nyhetsrapportering. Lantbrukspodden djupdyker i Land Lantbruks granskning om hur allmänmedia underbevakar lantbruk och skog. 

Anna Nilsson intervjuar Camilla Olsson (mitten) och Maria Gramer (höger), redaktörer för Land Lantbruk och Skogsbruk, i Lantbrukspodden. FOTO: LENA JOHANSSON

Land Lantbruk har granskat hur åtta av de största riksmedierna bevakar skogsbruk och lantbruk. 

– Idén kom från att våra läsare brukar höra av sig och säga att "artiklarna som ni skriver borde också finnas i de stora riksmedierna". När man får höra det återkommande så väcks en tanke av att titta närmare på hur det ser ut, säger Camilla Olsson, redaktör för Land Lantbruk.  

Redaktionens reportrar har granskat de artiklar och inslag som har publicerats under drygt fyra år. Granskningen visar exempelvis att Dagens Nyheter har intervjuat privata skogsägare i 10 av 181 skogsrelaterade artiklar. I fem av dem är det samma skogsägare som intervjuas. 

– Det säger lite om hur snävt perspektivet kan bli när det finns 300 000 skogsägare i Sverige som äger ungefär hälften av skogsarealen, säger Maria Gramer, redaktör för Land Skogsbruk. 
En tidning som sticker ut är Dagens Industri, som har specialreportrar för att bevaka dessa näringar. 

– Ägande av jord och skog är en prioriterad fråga hos oss. Genom att ha en egen kunskap så kan vi välja vilka frågor som är viktiga för DI:s läsare, säger Jonas Jonsson, redaktionschef för Dagens Industri. 

Medverkar i podden gör också den före detta landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S). 

– Livsmedel och skogsfrågor är oerhört centrala frågor, det är inte bra att svenska folket lämnas utanför, det är inte bra för demokratin.