”Man måste öka insikten i sitt eget företag”

– En perfekt storm. Det säger Landshypoteks affärschef Stefan Malmström om den expansiva ekonomiska politiken under pandemin, störningarna i leveranskedjorna och det ryska anfallskriget mot Ukraina. Hör honom i det senaste avsnittet av Lantbrukspodden.

Stefan Malmström, affärschef för jord och skog vid Landshypotek Bank, intervjuas i Lantbrukspodden av ekonomireporter Johan Sedenius. FOTO: DAVID GUSTAVSSON

Prisutvecklingen på lantbrukets insatsvaror beskriver han som en berg- och dalbana, räntan har på kort tid stigit brant.

– Vi får gå tillbaka till finanskrisen 2008 för att se en så här dramatisk utveckling.

Minskat antal låneansökningar

Stefan Malmström är affärschef för jord- och skogsbrukskunderna vid Landshypotek Bank. Han konstaterar att låneansökningarna till banken har minskat i spåren av den ekonomiska oron. Fördelningen mellan rörliga och bundna lån har svängt till en klar övervikt för rörliga lån.

Landshypotek har enligt honom under det senaste året höjt utlåningsräntan med cirka 3 procent, vilket är i linje med Riksbankens höjning av styrräntan.

För dem som eventuellt har svårt att klara lånen kan en hjälpande åtgärd från banken i det korta perspektivet vara att erbjuda en paus i amorteringen.

– Men det stora arbetet måste man göra själv i det enskilda företaget. Man får titta på hur man nyttjar kapitalet, säger Stefan Malmström.

Större återhållsamhet i viljan att satsa

Ekonomisk osäkerhet på många plan och som följd av det ökade risker påverkar företagens investeringsförmåga negativt. Flera rapporter pekar exempelvis på att satsningarna i animaliesektorn är på en bottennivå med en rekordlåg grad av investeringar i djurstallar.

Även Stefan Malmström och Landshypotek noterar en större återhållsamhet i viljan att satsa. 

– Vi ser det på antalet fastighetstransaktioner och vi ser det på antalet planerade större investeringar i bygginventarier och djurstallar.

LÄS MER: Alla avsnitt av Lantbrukspodden hittar du här