”Som ett detektivjobb att gå runt och leta”

I norra Sverige orsakar törskatesvampen stora skador på tall.

– Vi har sett det komma mer och mer och känner en oro över hur vi ska hantera det, säger skogsägaren Mats Lindfors i Gulltjärn, Västerbotten i Lantbrukspodden.

– Det är som ett detektivjobb att gå runt och leta och varenda vinter är jag och plockar och plockar och plockar, säger Mats Lindfors. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Skogsskador är ett ökande problem som blir allt viktigare för skogsägare att förhålla sig till. I Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har törskatesvamp vållat bekymmer för skogsägare under en längre tid, men nu börjar skadeläget bli allt tydligare. 

De senaste åren har det gjorts inventeringar av både SLU och Skogforsk men även skogsindustrin har inventerat sitt innehav. 

– Vi börjar ha ett hyfsat grepp om skadeläget framför allt på ungskog. Inventeringarna visar lite olika siffror men det är helt klart många stammar som är skadade, konstaterar Tobias Gramner som är regional skadesamordnare på Skogsstyrelsens region nord.

I det här avsnittet av Lantbrukspodden träffar Land Skogsbruk Mats Lindfors som för en ständig kamp för att hålla törskateangreppen borta. Röjningsprocessen blir ofta en utdragen historia som pågår i flera år och i något äldre bestånd letar han kontinuerligt angripna tallar.
– Det är som ett detektivjobb att gå runt och leta och varenda vinter är jag och plockar och plockar och plockar, säger Mats Lindfors.

När möjligheten uppstår går det också att tänka förebyggande i sitt skogsbruk.

– Det är ofta kopplat till föryngringsstrategier. Ståndortsanpassning är viktigt och ibland kan man även behöva fundera på alternativa trädslag, säger Tobias Gramner.

LÄS MER: Här hittar du alla avsnitt av Lantbrukspodden