Lantbrukspodden: Viltstängslet gav nya affärsmöjligheter

Med 10,5 kilometer viltstängsel runt sin åkermark har Anders Norlén börjat odla specialgrödor som annars hade varit helt otänkbara med tanke på vilttrycket.

Lantbrukaren Anders Norlén på Kilfröslunda gård på Selön i Sörmland satte upp ett två meter högt stängsel för att skydda åkrarna från viltskador.
Lantbrukaren Anders Norlén på Kilfröslunda gård på Selön i Sörmland satte upp ett två meter högt stängsel för att skydda åkrarna från viltskador. FOTO: KRISTINA HANSÉN

– Utan hägn går jag back ekonomiskt men med hägn odlar det jag vill, berättar Anders Norlén för Lantbrukspodden.

Totalt kostade stängslet 550 000 kronor, men på ett år dubblades spannmålsskörden och odlingen av specialgrödor och vall är nu hans huvudinkomstkälla.

LYSSNA: Här kan du hitta alla avsnitt av Lantbrukspodden