Lanthandlar och mackar får ekonomiskt stöd

Regeringen vill satsa 700 miljoner kronor till stöd för lokal service på landsbygden. Pengarna ryms i det nya landsbygdsprogrammet och fördelas över 7 år.

I ett pressmeddelande nämner Näringsdepartementet lanthandlar och bensinstationer som exempel på verksamheter som ska stöttas.

- Macken eller lanthandeln är inte bara en plats att tanka bilen eller köpa mjölk. Det kan vara helt avgörande för att en ort ska utvecklas och för att nya jobb ska kunna skapas, kommenterar näringsminister Annie Lööf.

Satsningen ska bidra till jobb och tillväxt i hela landet, vilket kräver tillgång till grundläggande service där människor bor, enligt Näringsdepartementet.