Lantmännen och Yara inleder klimatsamarbete

Att bana väg för världens första certifierade fossilfria livsmedelskedja är den slutliga ambitionen i det pilotprojekt som Lantmännen och Yara tillsammans inleder.

Som ett steg närmare en fossilfri livsmedelskedja beskriver Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen, samarbetet med Yara.
Som ett steg närmare en fossilfri livsmedelskedja beskriver Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen, samarbetet med Yara. FOTO: JOHAN OLSSON

Det på fredagen offentliggjorda samarbetet bygger på den norska mineralgödseltillverkaren Yaras redan inledda pilotprojekt att kunna använda förnybar energi vid produktionen av mineralgödsel.

Fossilfri växtnäring på åkern ger som slutresultat ett minskat klimatavtryck från livsmedlet. Inom ramen för partnerskapet gäller det spannmålsprodukter från Lantmännen.

20 procent mindre utsläpp

Den mineralgödsel som Yara planerar att lansera på marknaden 2022 förväntas minska de totala koldioxidutsläppen från spannmålsodlingen med 20 procent.

I ett gemensamt pressmeddelande konstaterar Per Olof Nyman, vd och koncernchef för Lantmännen, att det nordiska lantbrukets klimatpåverkan i nationell jämförelse redan är låg. Det inledda partnerskapet med Yara beskriver han som ett av lantbrukskooperativets viktigaste hållbarhetsinitiativ hittills.

Fossilfri kedja målet

– Det tar oss ytterligare steg närmare en fossilfri livsmedelskedja och ett ännu mer hållbart jordbruk, säger Per Olof Nyman.

Yaras koncernchef och vd Svein Tore Holsether tar också till stora ord och beskriver partnerskapet med Lantmännen som ett första steg i en omställning av matsystemet.

– Vi måste hitta nya affärsmodeller som omfattar hela livsmedelskedjan, från jord till bord. En fossilfri livsmedelskedja är endast möjlig med mineralgödsel som är tillverkat med hjälp av förnybar energi, säger Svein Tore Holsether.

LÄS MER: Jordbrukets kostnader för hållbarhet måste fördelas