Lantmännen justerar avtal för att underlätta i torkan

Till följd av torkan har Lantmännen justerat skördeavtalen och Svenska Foder kommer att föra en dialog med lantbrukare som får problem.

Lantmännen och Svenska Foder gör anpassningar efter torkan.
Lantmännen och Svenska Foder gör anpassningar efter torkan. FOTO: PER EMGARDSSON

Mikael Jeppsson, Lantmännen Lantbruks spannmålschef, är inställd på sämre avkastning i år.

– Om vi räknar på dagens arealer och en avkastning som motsvarar femårssnittet så skulle vi få en skörd på cirka 5,9 miljoner ton i år. Vi tror att vi hamnar mellan 25 till 30 procent lägre i år, säger han.

Justering ska underlätta

På grund av värmen och torkan har Lantmännen gjort en justering som ska underlätta för lantbrukarna. Vid återköp gäller återköpsdagens spotpris minus avtalat pris, det tillkommer även en avgift på tio öre per kilo eftersom Lantmännen måste köpa in utebliven vara från annat håll. 

– De tio örena per kilo behöver man inte betala om man byter från en gröda till en annan. Du kanske har sålt en viss mängd maltkorn men ännu inte sålt något vete, då kan du flytta från maltkorn till vete utan att det kostar någon avgift, säger Mikael Jeppsson.

Lovar inget

De nuvarande avtalen gäller men han utesluter inte att det kan bli tal om fler regleringar i kontrakten.

– Vi har vidtagit åtgärder som vi tycker är lämpliga här och nu, sedan får vi se vad skörden innebär. Jag vill inte stänga några dörrar men kan inte heller lova något, säger Mikael Jeppsson.

Det nuvarande kontraktssystemet är väl inkört och det är inte vanligt att avtal inte uppfylls.

"Upp till lantbrukaren"

Mikael Jeppsson tror att en del redan har justerat återköpen. I början av juli hade Lantmännen köpt tillbaka cirka 2 procent av totalvolymen. Det är fritt fram att justera återköp eller göra kvalitetsväxling när som helst, om lantbrukaren inte gör ett aktivt val och inte klarar kvantitetskraven blir återköpsdagen den sista dagen i kontraktsperioden.

– Det är upp till lantbrukarna att göra egna bedömningar men det kan finnas en risk med att vänta för länge om priserna stiger. Tittar man på marknadsutvecklingen så tyder nya prognoser på sämre skördar i Frankrike och Tyskland. I Östersjöområdet ser det också ganska dåligt ut, säger Mikael Jeppsson. 

Inte nattsvart läge

Svenska Foder kommer att agera från fall till fall.

– Det avtal som tecknas är i princip det som gäller. Men i år är det stora lokala skillnader så om det blir problem för vi en dialog med de enskilda kunderna. De kanske kan leverera mer av en annan gröda i så fall. Det ska heller inte piskas upp en dålig stämning om att skördeläget är nattsvart för det är det inte, säger Carsten Klausen, Svenska Foders vd och marknadschef Växt.

Fakta: Spannmålsavtal

· Spot-termin och depåavtal är Lantmännens fastprisavtal, varan levereras och prissättning sker på lantbrukarens initiativ. För dessa avtal ska minst 90 procent av kontrakterad kvantitet levereras.

· Vid poolavtal ska minst 70 procent av kontrakterad vara levereras. I poolavtal prissäkrar Lantmännen när det är lämpligt.

· Svenska Foders kontraktsersättning utgår om minst 90 procent av kvantiteten levereras.