”Låt coronakrisen bli en väckarklocka”

Låt coronapandemin bli en väckarklocka för vilka hälsorisker vi kan drabbas av. Ett ännu allvarligare hot mot både människor och djur är den antibiotikaresistens som en alltför frikostig användning kan orsaka, varnar Lena Johansson.

Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk.
Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Det känns lite jobbigt att påpeka det just nu, men på sikt finns det värre hot mot vår hälsa än covid-19. Antibiotikaresistenta bakterier orsakar varje år cirka 700 000 människors död i världen. Om inte utvecklingen stoppas kan tio miljoner dö årligen 2050.

Utan verksam antibiotika kan sjukdomar som vi i dag betraktar som harmlösa bli livsfarliga. Det gäller såväl för människor som för djur.

Även om det inte finns bevis för det ännu har läkare hävdat att en av orsakerna till att så många dör i coronapandemin i Italien och Spanien kan vara den höga förskrivningen av antibiotika och den stora förekomsten av resistenta bakterier.

Visserligen hjälper inte antibiotika mot viruset, men lunginflammationer, blodförgiftning och andra följdsjukdomar dödar om bakterierna inte kan bekämpas med antibiotika.

I Italien och Spanien är antibiotikaanvändningen till både människor och djur bland den högsta i Europa. Till djur används uppemot 30 gånger mer antibiotika per kilo producerat kött än i Sverige. 80 procent av världens samlade antibiotikaförbrukning går i dag till friska djur. Bara 20 procent skrivs ut till sjuka djur och människor.

Jakten på låga matpriser och en allt intensivare jordbruksproduktion har gjort att man i många länder ger antibiotika regelmässigt till friska djur. På den jättelika mjölkgård jag besökte i Minnesota i somras fick alla sinkor antibiotika i förebyggande syfte. En italiensk grisbonde jag mötte i höstas gav bara antibiotika till sjuka djur, och var med italienska mått unik.

Redan 1986 förbjöd Sverige, som första land i världen, antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. En sådan omställning krävde nya uppfödningsmetoder med ökade kostnader som följd och att svenska bönder tog sitt ansvar. I dag har Sverige den lägsta antibiotikaanvändningen i EU och en av de lägsta i världen.

Det är lätt att förstå att allt fokus just nu läggs på att bekämpa coronapandemin, men på längre sikt måste mer resurser satsas på att hejda antibiotikaresistensen. Låt krisen vi just nu befinner oss i bli en väckarklocka. Sätt stopp för ohållbar livsmedelsproduktion och billig matimport från länder med helt andra regler. Och värdera den svenska maten högre.

LÄS MER: Lena Johansson: ”Inte längre sant att landsbygden avfolkas”