Låt inte elcykeln bli nästa snöskoter

Med nästan hela landytan vit passar jag på att reflektera över vårt största äganderättsarbete på snö de två senaste åren, den statliga utredningen om snöskoterkörning (terrängkörning). Den här veckan skriver LRFs förbundsordförande Palle Borgström om den luddiga lagen gällande skoterkörning.

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.
Palle Borgström, LRFs förbundsordförande. FOTO: ISTOCK

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Utredningen var tydlig – snöskoterkörning ingår inte i allemansrätten – eftersom det inte finns någon motoriserad allemansrätt. Därför behövs ett okej från markägaren för att få köra snöskoter på dennes mark.

Men dessvärre räckte inte utredningens rekommendationer för regeringen denna gång. Ingen lagändring föreslogs, vilket är en stor besvikelse. Därmed har vi fortfarande idag en luddig lag som gör det svårt för markägare att komma åt skoterkörning som skadar åkermark och skogsplantor.

Samtidigt är det en stor styrka att vi är många samhällsaktörer som delar uppfattningen om behovet av en ändrad lagstiftning. Svenskt Friluftsliv, Naturskyddsföreningen, Samernas Riksförbund, Sveaskog, Holmen Skog, Naturturistföretagen och LRF har tillsammans framfört att regeringen behöver ändra lagen för att skadorna och störningarna från dagens snöskoterkörning ska minska. En märklig bild framträder när regeringen står på ena sidan tillsammans med snöskoterorganisationerna och på andra sidan står alla ovan nämnda samhällsintressen.

I diskussionen om snöskoter menar en del att en tydligare lag är samma sak som stopp för snöskoterkörning. Den uppfattningen stämmer verkligen inte. De flesta av våra medlemmar har snöskoter för både nytta och nöje så för LRF är fortsatt snöskoterkörning en självklarhet, men det måste kunna ske utan att jord- och skogsbrukare drabbas av skador på sina marker. Faktum är att samtliga större markägare (statliga och privata) i norra Sverige vill underlätta för snöskoterkörning på sin mark, förutsatt att skadorna kan undvikas.

Fenomenet snöskoter påminner om terränggående elcykel som också drivs av motor ute i naturen och därmed inte ingår i allemansrätten. Utvecklingen kring cyklarna är ännu i sin linda. De är omgivna av luddig lagstiftning och fortfarande få till antalet, precis som snöskotern var för 50 år sedan. Därför ville Naturvårdsverket med flera, att reglerna för elcykel skulle utredas samtidigt med snöskotern. Men tyvärr sa regeringen nej.

Regeringen måste agera och förtydliga lagen kring elcyklar, annars kommer de att bli nästa snöskoterfråga. Men elmotor-cyklandet kommer inte ske på snötäckt mark; utan på barmark, året runt, i all natur, i hela Sverige.

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande

LÄS MER: Vad är en god förebild?

LÄS MER: Förtroendevalda bryter mot djurskyddslagen