”Låt jakt vara enkel och effektiv”

För dem som försöker leva på att bruka jord och skog är det provocerande när naturen blir en lekstuga, skriver Anders Wetterin, LRF, i ett debattinlägg.

Det är dags att införa särskilda jakttider för att få bukt med den ökande vildsvinsstammen, anser debattören.
Det är dags att införa särskilda jakttider för att få bukt med den ökande vildsvinsstammen, anser debattören.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

LRF föreslår i en skrivelse till Naturvårdsverket ett antal ändringar i jakttider och förslag på när under dygnet som jakt ska få ske. Bakgrunden är viltskadorna i jord- och skogsbruk.

Det är allt mer tydligt att jakten måste underlättas och att jaktmöjligheterna måste utökas för jägarna. Det viktigt för skadedrabbade bönder och skogsbrukare att inte begränsas av regler som i vissa fall bara har förlegade uppfattningar som motiv.

Det gäller inte minst vildsvin, där LRF föreslår förenklingar både för allmän jakt och skyddsjakt. LRF har också förslag om utökade jakttider för bland annat rådjur, dovhjort och kronhjort. Förslagen är omfattande och gäller hela landet.

En utomstående kan kanske undra varför Lantbrukarnas Riksförbund lägger så stor vikt vid jakttider. Svaret är att LRF inte hade behövt bry sig om jakttider om det fanns rimlig balans mellan viltstammarnas storlek och befintligt foder i skogs- och jordbruksmark. Nu är vi långt ifrån en sådan balans.

Tvärtom är vi i LRF överens om att det aldrig har varit värre när det gäller viltskador. Det mest extrema exemplet är vildsvin som efter ollonår och milda vintrar ökar. Avskjutningen är nu långt över 100 000 vildsvin per år.

Jakt ska vara enkel, effektiv och intressant. Vi behöver många, välutbildade och motiverade jägare som kan ta sig an jakten. Med god hjälp av generösa jaktregler och så effektiva hjälpmedel för jakt som möjligt. Ett exempel är vårt förslag om att rörlig belysning och mörkerriktmedel ska vara tillåtna vid jakt på vildsvin.

Tidningen Svenskt Jakt har kommenterat LRF:s jakttidsförslag som ”en omskakande läsning”. Det är bra! Det finns många som behöver vakna upp och inse att det har gått för långt när det gäller flera viltarter.

De som fortfarande inte inser att viltskadornas omfattning är skadliga för samhället har blivit fartblinda. Det behövs inte 200 000-300 000 vildsvin, som vi har nu, för att vi ska kunna jaga vildsvin.

Vi har kommit till ett vägskäl. Jord- och skogsbruk är så drabbat av viltskador att vi måste bryta utvecklingen. SLU har beräknat vildsvinsskadorna i jordbruket till 1,1 miljarder kronor per år. Och det är bara en av de viltarter som gör skada i jordbruket.

I skogsbruket har Södra beräknat viltskadorna i skog till 980 miljoner per år enbart i Götaland. Motsvarande beräkning är ännu inte gjord för hela landet.

Viltet känner inga fastighetsgränser. Den enes jakt med ”extra allt” kan bli grannens förlust i jord och skog. Det svenska ordet lagom borde vara en ledstjärna när det gäller mängden vilt. Vi är nu mycket långt från lagom.

För dem som försöker leva på att bruka jord och skog är det provocerande när naturen blir en lekstuga. En hobby är en hobby. Jord- och skogsbruk är basnäringar som våra medlemmar ska leva på.

Anders Wetterin,

Jakt- och viltexpert, LRF

LÄS MER: Skogsägare drabbade av vildsvin – nu krävs nya strategier (LRF Premium)