Lättnader väntar i maedi-visnaprogrammet

Det svenska maedi-visnaprogrammet för får har varit så framgångsrikt att det nu går att dra ner på provtagningen. Besättningar som varit fria från sjukdomen i många år slipper de omständiga proverna.

Sedan 1993 har svenska fårägare haft möjlighet att ansluta sig till maedi-visnaprogrammet som sköts av Svenska Djurhälsovården. I juli hade knappt 130 000 får, ett år eller äldre, nått den högsta friskstatusen inom programmet. Det motsvarar knappt hälften av de vuxna fåren i Sverige.

Eftersom programmet varit framgångsrikt och bara omkring fem procent av de svenska fåren i dag bedöms vara smittade, anser Svenska Djurhälsovården att det går att minska antalet provtagningar som djurägarna måste göra. För en frisk besättning ska totalt fyra provtagningar räcka. Därefter behöver djurägaren bara regelbundet skicka in en försäkran om att fåren inte kommit i kontakt med djur med lägre smittskyddsstatus.

– Programmet fortsätter men vi tar färre prover, säger Andrea Holmström, chefveterinär på Fårhälsovården.

I förra veckan skickade Svenska Djurhälsovården en ansökan om att ändra reglerna för maedi-visnaprogrammet till Jordbruksverket. I början av nästa år räknar den med ett positivt svar. Under tiden kommer inga provtagningar att göras i de besättningar som redan anses friskförklarade.

Andrea Holmström påpekar dock att faran med maedi-visna är långt ifrån över. Fortfarande finns många mindre besättningar som inte gått med i det frivilliga programmet.

– Vi uppmanar även dem att gå med för då och då dyker det upp ett positivt fall, säger Andrea Holmström.

Tomas Olsson, ordförande för Sveriges lammproducenter, tycker att det är bra att det nu blir både billigare och enklare att vara med i programmet. En provtagning kostar några tusenlappar per gång, men innebär framför allt en stor logistisk process.

– Risken är annars att vi hade tappat de större gårdarna som bara har produktion och inte säljer livdjur, säger han.