Ledningsgruppen fick högre löner under krisåret

Hela HK Scans ledningsgrupp fick en ordentlig löneförhöjning krisåret 2012. Företagsledningen med åtta personer och deras närmaste medarbetare höjde sina löner med cirka 16 miljoner kronor mellan 2011 och 2012.

Samtidigt som den svenska verksamheten av HK Scan började drabbas av allvarliga lönsamhetsproblem höjde svenska Scans tidigare VD, Denis Mattsson, sin lön från 2,3 miljoner kronor 2010 till 3,4 miljoner kronor 2012. Även de högsta cheferna inom koncernen HK Scan höjde sina löner. Företagsledningen som består av åtta personer och deras närmaste medarbetare fick en löneförhöjning om cirka 16 miljoner kronor mellan 2011 och 2012, inklusive pensionskostnader.

De sex styrelsemedlemmarna i HK Scan, med bland annat Gunilla Ascan från Sveriges Djurbönder, behåller sina ersättningar. En styrelseledamot får en ersättning om 180 000 kronor om året, vice ordförande 224 000 kronor och ordföranden nästan 500 000 kronor.