Lena Johansson: En fråga verkar ena alla partier

KOMMENTAR: Rovdjur och myndighetsutövning är två av diskussionsämnena när LRF-stämman startar på tisdag. Två frågor där många på landsbygden och i det gröna näringslivet känner att de inte möter riktig förståelse från politikerna.

Lena Johansson, politisk chefredaktör.
Lena Johansson, politisk chefredaktör. FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Nyss hemkommen från Landsbygdsriksdagen och partiledardebatten där, kan jag dock konstatera att det åtminstone finns en fråga som partierna verkar vara helt överens. Regelkrånglet måste minska!

För många som driver företag i det gröna näringslivet är det minst lika viktigt att de som satts att kontrollera reglernas efterlevnad gör det på ett klokt och förnuftigt sätt. Det kan inte hänga på en enskild tjänstemans tolkning och goda vilja om det ska bli tillstånd eller avslag. Och tjänstemännen måste ha förmågan och viljan att vägleda och hjälpa i stället för att kontrollera och sätta dit. Det är också innehållet i några av motionerna till årets riksförbundsstämma.

Ett annat nygammalt ämne kommer upp på dagordningen efter att ha varit lite i skymundan i några år - rovdjur och viltskador. Det är inte längre bara vildsvin som är ett bekymmer för odlarna. På många håll är kron- och dovhjortar ett större problem. Och på vissa andra även gäss.

Dessutom har den senaste tidens vargattacker också tydligt riktat strålkastarljuset mot problemen med rovdjursstängsel. Även det lyfts i en stämmomotion.

Förbundsstyrelsens arbete verkar ha satt sig efter förra årets trätor kring ordförandeskapet. Förbundsordförande Palle Borgström föreslås bli omvald och valberedningen har inte föreslagit att någon annan styrelseledamot heller ska bytas ut.

Ett helt annat val kommer i stället att stå i fokus, nämligen höstens riksdagsval. Både moderatledaren Ulf Kristersson och finansminister Magdalena Andersson (S) har tackat ja till stämmoinbjudningarna. Vilka löften de har med sig återstår att se.