Licensjakt minskar tjuvjakten

Det är fel att använda tjuvjakt på varg som ett argument för att stoppa licens- och skyddsjakt, anser debattören.

Enklaste sättet att minska tjuvjakt är att stödja licensjakt och möjliggöra skyddsjakt, anser Göte Lindgren. Foto: TT
Enklaste sättet att minska tjuvjakt är att stödja licensjakt och möjliggöra skyddsjakt, anser Göte Lindgren. Foto: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Riksdagsledamoten Maria Gardfjell (MP) skriver i en debattartikel att tjuvjakten hotar rättsstaten och demokratin. Den måste stoppas, och licensjakten minskas, innan det kan bli tal om ökad skyddsjakt. Uttalandet har otäcka likheter med ett tidigare förslag från EUs miljökontor att tjuvjakt skulle bestraffas kollektivt. All jakt på rovdjur skulle förbjudas inom det aktuella länet under fem år efter att en tjuvskjuten varg påträffats.

Maria Gardfjell anser att minskade skador trots ökad vargstam är ett kvitto på att samexistens mellan rovdjur och människa är möjlig. Hittills har dock samexistensen skett helt på vargens villkor. Det hon ser som ett lyckat resultat beror sannolikt på att djurägare lagt ned verksamheten och att jägare slutat med löshundsjakt.

WWF, Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige klagade hos EU-kommissionen på den svenska vargpolitiken. Klagomålet ledde till att kommissionen 2011 beslutade att inleda ett så kallat överträdelseärende mot Sverige. Det har sedan hänt att organisationerna, bland annat med hänvisning till EU-ärendet de själva initierat, hindrat försöken att minska rovdjursproblemen.

Ett argument är att det blir mycket dyrt för Sverige att trotsa EU i vargjaktsfrågan. Hotet borde dock inte vara så stort eftersom EUs art- och habitatsdirektiv föreskriver att rovdjurspolitiken ska ta hänsyn till dem som berörs.

Maria Gardfjell borde pröva tanken att de som är beredda att riskera hårda straff genom att ägna sig åt tjuvjakt, kan ha funnit att det är enda möjligheten att lösa problemen. Om hon vill skydda vargen bör hon sträva efter att anpassa politiken till vad som sker i vargdrabbade områden, inte tvärtom. Enklaste sättet att minska tjuvjakten är att stödja licensjakt och möjliggöra en fungerande skyddsjakt.

I Art- och habitatdirektivet sägs att gynnsam bevarandestatus beskriver det tillstånd som ska uppnås för att en art eller naturtyp ska kunna finnas kvar långsiktigt. För vargens del är gynnsam bevarandestatus det tillstånd som kan accepteras av alla berörda.

Göte Lindgren, Uppsala

LÄS MER: Oklar betydelse av EUs beslut om vargjakt

LÄS MER: Licensjakt på varg ställs in