Licensjakt på lodjur i flera län

Flera länsstyrelser har nu slagit fast kvoten för licensjakt på lodjur. Hittills innebär besluten att sammanlagt 26 lodjur får skjutas med början 1 mars 2019.

Hittills har olika länsstyrelser tagit beslut om licensjakt på 26 lodjur. Jakten pågår mellan 1-31 mars 2019.
Hittills har olika länsstyrelser tagit beslut om licensjakt på 26 lodjur. Jakten pågår mellan 1-31 mars 2019. FOTO: KJEKOL

Vid den senaste lodjursinventeringen kvalitetssäkrades 11,5 lodjursfamiljer i Västa Götalands län. Länsstyrelsen har med det som utgångspunkt bestämt att sammanlagt sju lodjur får jagas i tre områden i länet. Det är kommuner där huvudparten av lodjursfamiljerna har kontrollerats, samt där angrepp på får har skett, skriver de i ett pressmeddelande.

Jakten kommer enligt bedömningen att kunna genomföras utan att antalet lodjursföryngringar per år i länet påverkas nämnvärt, eller att man går under miniminivån om 7 föryngringar per år.

Tre lodjur i Örebro län

Även i Örebro län tillåts licensjakt, delvis på grund av djurangrepp. Högst tre lodjur får skjutas. Två lodjur får fällas i länets södra jaktområde, där det finns fler fårbesättningar. I det norra jaktområdet får ett lodjur fällas, med hänsyn till en minskande rådjursstam.

Stor marginal gentemot bevarandestatusen

På måndagen beslutade länsstyrelsen i Västmanland att två lodjur får skjutas under vinterns licensjakt, medan man i Värmland beslutade att nio djur får fällas i Värmland. I båda länen anses lodjursstammen ha nått en nivå som innebär förutsättningar för en selektiv och strikt kontrollerad licensjakt.

Tilldelningarna innebär därmed även en stor säkerhetsmarginal gentemot referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Enligt den senaste nationella beräkningen finns cirka 1 200 lodjur i Sverige. Gränsen för gynnsam bevarandestatus är 870 lodjur.

Licensjakt även på småländsk mark

I förra veckan meddelades det att det för första gången på decennier blir licensjakt på lodjur i delar av Kalmar och Jönköpings län. Totalt får tre lodjur fällas i Kalmar län och två lodjur i Jönköpings län, enligt tidningen Svensk Jakt.

Flera län har fortfarande inte gett besked om licensjakt på lodjur, främst i norra förvaltningsområdet (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland). Där väntas beslut tas i februari.