Licensjakt på varg ställs in

Den svenska vargstammen är för liten för att bedriva vargjakt i vinter, fastslår Naturvårdsverket som därmed ställer in licensjakten.

FOTO: MOSTPHOTOS

Skälet att licensjakten uteblir är att Naturvårdsverket anser att den svenska vargstammen är för liten. Utrymmet för att bedriva licensjakt är därmed obefintligt, uppger Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Det betyder att Naturvårdsverket inte kommer att delegera möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna.

– Vi anpassar oss efter de nya förutsättningar som en i nuläget minskande vargstam innebär, säger Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Hänvisar till forskning

Han hänvisar till vetenskapliga rapporter från två forskargrupper som Naturvårdsverket har redovisat för regeringen 2015, enligt vilka det behövs minst 300 vargar för att vargen i Sverige ska ha gynnsam bevarandestatus.

Samma sak fastslogs i en dom om licensjakt i Högsta förvaltningsdomstolen 2016, som han hänvisar till.

– Det är vad vi har att förhålla oss till, säger Marcus Öhman i en kommentar.

305 vargar kvar

Den senaste inventeringen visade på 305 vargar i Sverige, vilket är något över den gräns som Naturvårdsverket har fastställt på 300 vargar. Därmed kan länsstyrelserna fatta beslut om skyddsjakt på varg.

Licensjakt kräver att följande fem kriterier är uppfyllda angående jakten ... :

– ... ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar.

– ... ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen.

– ... ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning,

– ... ska ske selektivt.

– ... ska ske under strängt kontrollerade förhållanden,

Källa: Naturvårdsverket

LÄS MER: Naturvårdsverket: Svenska vargstammer sjunker dramatiskt