Livsmedelsberedskapen måste upp

Nu är det hög tid för regeringen att stå upp för svensk mat- och energiproduktion. Det vi som land gör nu kommer att påverka oss för lång tid framöver, skriver Palle Borgström.

Matproduktionen borde ha en given roll i totalförsvaret där vi erkänner vikten av inhemsk produktion för att försörja oss under såväl freds- som kristider.
Matproduktionen borde ha en given roll i totalförsvaret där vi erkänner vikten av inhemsk produktion för att försörja oss under såväl freds- som kristider. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vi är många som förbereder oss för vårbruk nu. Månader av planering och förhoppningar ska snart förverkligas. Men vi är också många som oroar oss för våra företag och anställda. För många går kalkylen inte ihop och foderpriserna sticker iväg tillsammans med el- och drivmedelspriserna. Även om man har köpt gödning för i år så är det oroväckande att se dagens gödselpriser och frågan är hur tillgången kommer vara nästa år.

Ukrainakriget är en tragedi. Men risken finns att konsekvenserna av kriget kommer att leda till en ännu större tragedi i Europa. Redan nu varnar många länder för att energifrågan gör lantbruket olönsamt och många animaliegrenar har drabbats hårt.

Knappt två veckor innan invasionen av Ukraina lanserade regeringen ett krispaket med anledning av de höga insatsvarupriserna. LRF hade jobbat hårt för att få gehör hos politiken och vi är glada att vi fick det. Nu är situationen i omvärlden en helt annan.

LRFs styrelse har tagit beslut om att arbeta för att staten ska ta bort all skatt på drivmedel för lantbruket, halvera reduktionsplikten och kraftigt öka krisstödet till lantbruket och särskilt animalieproduktionen. Vi kan inte ha Europas högsta drivmedelspriser i vår annars hållbara matproduktion när produktionen riskerar att slås ut. Vi kan inte tillåta att animalieproducenter lägger ner. LRF kommer att jaga alla kostnader för att minska risken för att producera mat. Den jakten måste sluta i att det blir enklare och billigare för Sveriges bönder att producera mat och energi.

Regeringen har öst tiotals miljarder över svenska konsumenter, men att säkra svensk matproduktion har inte visat sig vara en politisk prioritet. Sveriges jord- och skogsbrukare är en ansvarsfull och samhällsbärande grupp, men vi är också företagare som måste få våra resultat att gå ihop.

Sverige som land måste se över beredskapen och motståndskraften i livsmedels- och energisektorn. Matproduktionen borde ha en given roll i totalförsvaret där vi erkänner vikten av inhemsk produktion för att försörja oss under såväl freds- som kristider. Det har både pandemin och Putins krig i Ukraina med all tydlighet visat.

Nu är tiden att stå upp för svensk mat- och energiproduktion. Det vi som land gör nu kommer att påverka oss för lång tid framöver.

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande

LÄS MER: Nu måste regeringen ställa upp för lantbruket

LÄS MER: Hur är din krisberedskap?